An Toàn Thực Phẩm An Toàn Thực Phẩm
Danh mục các cơ sở tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm 20/6/2019
02:07 | 23/06/2019 Print   E-mail    

         Thực hiện Quy định tại khoản 2, điều 5, Nghị định 15/2018/NĐ-CP: "Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận".       

       Nay, Sở Nông nghiệp & PTNT đăng tải, công khai tên tổ chức, cá nhân và tên sản phẩm tự công bố, cụ thể như sau:

STT

Tên tổ chức, cá nhân

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

01

CÔNG TY TNHH

PHƯƠNG KHOA

40 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hoành thánh kiểu Nga

02

HỘ KINH DOANH

NGUYỄN VĂN NGỮ

Số 690 Cách Mạng Tháng 8, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa,

tỉnh BR-VT.

Giò lụa khôi

03

HỘ KINH DOANH ORIENTKAFE

166 đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

Cà phê bột