An Toàn Thực Phẩm An Toàn Thực Phẩm
Danh mục các cơ sở tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm 6/6/2019
03:07 | 06/06/2019 Print   E-mail    

         Thực hiện Quy định tại khoản 2, điều 5, Nghị định 15/2018/NĐ-CP: "Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận".       

       Nay, Sở Nông nghiệp & PTNT đăng tải, công khai tên tổ chức, cá nhân và tên sản phẩm tự công bố, cụ thể như sau:

STT

Tên tổ chức, cá nhân

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

01

CƠ SỞ VŨ HOÀNG HẢI

62 Trần Quang Diệu, khu phố 1, phường Long Toàn, thàng phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT.

Giò lụa

02

PHAN VĂN BÌNH

Đường Rạch Gầm Xoài Mút, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT.

Cà phê hạt

Cà phê bột

03

CÔNG TY TNHH

BASEAFOOD 1

321 Trần xuân Độ, khu phố 2, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT.

Mực khô đặc biệt

Còi sò điệp đông lạnh

04

HỘ KINH DOANH

VŨ TIẾN QUÂN

42 Cô Giang, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

Giò chả