Chăn Nuôi Thú Y Chăn Nuôi Thú Y
Triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Tai xanh năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
08:09 | 22/05/2019 Print   E-mail    

 Để tạo được miễn dịch và duy trì mức kháng thể chống bệnh Tai xanh thường xuyên trong quần thể đàn heo trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, thực hiện Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh về việc “Phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí phòng, chống bệnh Tai xanh (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp – PRRS) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp các địa phương triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Tai xanh năm 2019 trên địa bàn tỉnh với các nội dung chính như sau:

 

* Đối tượng, phạm vi tiêm phòng:

 

- Đối tượng tiêm phòng: Tiêm cho đàn heo khỏe mạnh từ 30 ngày tuổi trở lên (trừ heo nái mang thai và heo thịt trước khi giết mổ 30 ngày)

- Phạm vi tiêm phòng: Tiêm phòng trên địa bàn toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

* Thời gian tiêm phòng (đợt chính):

Tổ chức tiêm phòng 02 đợt chính trong năm 2019:

 

 Đợt 1: Từ ngày 23/5/2019 đến ngày 15/6/2019                   

 Đợt 2: Trong tháng 10/2019.

 

* Chính sách hỗ trợ công tác tiêm phòng:

 

- Hỗ trợ cho người chăn nuôi heo:

Thực hiện theo Nghị quyết số 25/2018/NQ –HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí nhà nước phòng dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020. Cụ thể như sau:

+ Đối với các chủ hộ gia đình hoặc chủ gia trại có hoạt động chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có tổng đàn từ 200 (hai trăm) con trở xuống: Được hỗ trợ miễn phí vắc xin Tai xanh, tiền công tiêm phòng và chi phí xét nghiệm kiểm tra kháng thể Tai xanh sau tiêm phòng;

+ Đối với các trang trại chăn nuôi heo có tổng đàn trên 200 con; cơ sở chăn nuôi gia công, cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài: Không được hưởng chính sách hỗ trợ tiêm phòng của nhà nước.

- Hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công tác tiêm phòng và dẫn đường ghi chép:

 

Mức bồi dưỡng chi cho người trực tiếp tham gia công tác tiêm phòng và người dẫn đường ghi chép thực hiện theo Quyết định số 1353/QĐ.UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.


                                                                                           Trần Đức Quân – Chi cục CNTY