Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
02:17 | 24/04/2019 Print   E-mail    

          Ngày 16/4/2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 420/QĐ-TTg công nhận thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

          Thành phố Bà Rịa có 3 xã là Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng hoàn thành xây dựng nông thôn mới lần lượt vào các năm 2014, 2016, 2017, các phường đều đạt chuẩn văn minh đô thị. Công tác lập, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng đến năm 2025; cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin truyền thông, nhà ở dân cư…ngày càng khang trang, hiện đại; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng Dịch vụ - thương mại (40,71%), công nghiệp - Thương mại (56,52%), nông nghiệp (2,77%); Mức thu nhập bình quân đầu người của các xã trên 44 triệu đồng/ người/năm (đạt và vượt so với mức quy định năm 2017); công tác giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường đều thực hiện tốt; hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tình hình an ninh trật tự xã hội được giữ vững; nhân dân hài lòng vào kết quả xây dựng Nông thôn mới.

          Mục tiêu đến năm 2020, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 03/6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (huyện Long Điền, Đất Đỏ và Thành phố Bà Rịa); Xây dựng huyện Long Điền là huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa (theo Quyết định 676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

                                                                             VTH (TH)