Thông tin Lâm nghiệp Thông tin Lâm nghiệp
Kiểm soát buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp
03:37 | 10/04/2019 Print   E-mail    

          Ngày 27/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 2699/UBND-VP về đẩy mạnh hoạt động kiểm soát buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại. Qua đó, yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động và người dân không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các loài động vật hoang dà nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và các sản phẩm của chúng; không thực hiện phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

 
Thả 02 cá thể mèo rừng về môi trường cư trú tự nhiên ở Xuyên Mộc

        Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng quan lý tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên các nhà hàng, cơ sở kinh doanh và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật vê bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp; hoạt động phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại. 

          Giao các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền và chấp hành các quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2013 về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và ngăn ngừa, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại.

          Giao Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền, đưa tin, phát sóng các thông điệp, phóng sự, bản tin các quy định cửa pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã và không phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại vào môi trường.

                                                                             VTH