Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Công bố 07 cảng cá đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trên địa bàn tỉnh BR-VT
08:22 | 29/03/2019 Print   E-mail    

Ngày 19/3/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 886/QĐ-BNN về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Theo Quyết định trên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, danh sách công bố đợt 1 năm 2019 có 09 cảng cá có đủ điều kiện hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 07 cảng cá gồm: Cảng cá Lộc An – huyện Đất Đỏ; Cảng cá Cát Lở, Cảng cá Bến Đá, Cảng cá Incomap, Cảng cá Lò Than + Cơ khí tàu thuyền – thành phố Vũng Tàu; Cảng cá Phước Hiệp,Cảng cá Tân Phước – huyện Long Điền. Trong đó, chỉ có cảng cá Cát Lở (Bà Rịa - Vũng Tàu) đạt loại I, còn lại là cảng đạt loại II.

Cảng cá Cát Lở là cảng duy nhất của tỉnh BR-VT đạt cảng loại I

 

VPS