Chăn Nuôi Thú Y Chăn Nuôi Thú Y
Triển khai các giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
09:27 | 11/03/2019 Print   E-mail    

Để chủ động phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 1822/UBND-VP ngày 05/3/2019 chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp cấp bách để khống chế bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cụ thể như sau:

               1.     Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tham mưu và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cẩp tỉnh; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp huyện, xã để kịp thời triển khai hoạt động khi có dịch bệnh xảy ra cho phù hợp với tình hình và diễn biến dịch bệnh và chỉ đạo, điều hành các hoạt động chống dịch tại địa phương.

-         Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện phương án xử lý ổ dịch, tiêu hủy heo và sản phẩm heo bệnh, tổ chức khoanh vùng ổ dịch, vùng bị dịch uy hiếp và các biện pháp chống dịch theo các tình huống cụ thể.

-         Hướng dẫn biểu mẫu thống nhất để các địa phương thống kê tổng đàn heo hiện nuôi trên địa bàn.

-         Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc các ban ngành, địa phương xây dựng và triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả heo châu Phi xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

-         Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng đường dây nóng tiếp nhận thông tin dịch bệnh và bố trí nhân lực, phương tiện, vật tư để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay khi có thông tin từ các địa phương; tổ chức tập huấn kỳ thuật cho hệ thống cán bộ nông nghiệp và thú y của địa phương

-         Khẩn trương xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện khẩn cấp các phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh hiện nay. Trong đó chú ý tập trung các nội dung trọng tâm sau:

+ Kiểm soát vận chuyển heo và sản phẩm heo ra vào tỉnh.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, chuyển giao kỹ thuật phòng chống dịch (tập huấn, hội đàm, thông tin truyền thông, in áp phích, tờ bướm tuyên truyền,...).

+ Tổ chức sát trùng, tiêu độc.

+ Kiểm tra, kiểm soát kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, buôn bán sản phẩm heo.

-         Tổng hợp báo cáo thực trạng chăn nuôi của các địa phương, xây dựng phương án xử lý, ứng phó kịp thời khi dịch bệnh xảy ra trên diện rộng.

-         Thường xuyên theo dõi diễn biển dịch bệnh, kết quả triển khai công tác phòng chống dịch của các ban ngành, địa phương để báo cáo và tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

Dịch tả lợn Châu Phi có nguy cơ lây lan trên diện rộng và ảnh hưởng đến tỉnh BR-VT

2.      Sở Thông tin và truyền thông:

            Chỉ đạo các cơ quan thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh dịch tả heo Châu Phi và các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt heo, tránh gây hoang mang trong xã hội

3.      Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ động phối họp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí, chọn địa điểm chôn, tiêu hủy heo và sản phẩm heo nhiễm bệnh nhằm đảm bảo không ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước.

4.      Sở Tài chính:

-         Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu đề xuất UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi của các Sở, ngành và địa phương trong trường hợp vượt quá khả năng cân đối kinh phí của các đơn vị, địa phương.

-         Tham mưu UBND tỉnh báo cáo đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất Chính phủ xem xét, bổ sung nguồn kinh phí từ Trung ương khi dịch bệnh xảy ra trên diện rộng, vượt quá khả năng cân đối kinh phí của tỉnh.

5.      Công an tỉnh:

-         Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông (hoặc ủy quyền cho Công an cấp huyện) bố trí cán bộ trực 24/24 thường xuyên tại các trạm Kiểm dịch đầu mối giao thông của tỉnh (Xà Bang - Châu Đức, Bình Châu - Xuyên Mộc, Mỹ Xuân - Phú Mỹ) để phối hợp với cán bộ Thú y kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh trên các Quốc lộ 51, 55, 56.

-         Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, nếu phát hiện các hàng vi vi phạm như vận chuyển động vật, sản phẩm động vật có dấu hiệu mắc bệnh, mang mầm bệnh hoặc không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển, không rõ nguồn gốc... chủ động phối hợp với cơ quan Thú y xử lý nghiêm theo quy định.

-         Chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, theo dõi tình hình, cập nhật danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ heo, sản phẩm của heo nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển, giết mổ trái phép; có biện pháp giáo dục, vận động, răn đe nhằm chủ động phòng ngừa, đồng thời tập trung các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng tổ chức đấu tranh bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

6.      Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào địa bàn tỉnh bằng đường thủy, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm như Bến Đá, Bến Đình (Vũng Tàu), Cái Mép (Phú Mỹ), Bến Đầm (Côn Đảo). Nếu phát hiện các hàng vi vi phạm như vận chuyển động vật, sản phẩm động vật có dấu hiệu mắc bệnh, mang mầm bệnh hoặc không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển, không rõ nguồn gốc... Chủ động phối hợp với cơ quan Thú y xử lý nghiêm theo quy định.

7.      Cục Quản lý Thị trường tỉnh:

Chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Thú y, Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, lưu thông, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn, kip thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

 

8.      Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

-         Khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công tác phòng chống dịch bệnh động vật nói chung và phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh về hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh.

-         Căn cử vảo tình hình thực tế của địa phương để xây dựng và ban hành ngay kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với khả năng bệnh dịch tả heo Châu Phi xâm nhập vào địa bàn.

-         Tổ chức rà soát, thống kê tổng đàn heo cụ thể theo số trại, số hộ chăn nuôi của từng địa phương (cấp thôn, xã, huyện) để có số liệu ước tính chính xác kinh phí ứng phó, xử lý và kiểm soát kịp thời khi dịch bệnh xảy ra; đồng thời báo cáo số liệu tổng hợp điều tra về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) trước ngày 20/3/2019.

-         Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch động vật cấp huyện, xã; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác tại tuyến xã.

-         Chuẩn bị sẵn sàng các phương án về nhân lực, kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống khi có dịch bệnh xảy ra.

-         Rà soát, dự phòng các phương án tiêu hủy, nơi chôn, đốt heo, sản phẩm của heo nếu phát hiện dương tính hoặc nghi nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi, đặc biệt trong trường hợp phải tiêu hủy số lượng lớn (trang trại tập trung hoặc nhiều ổ dịch nhỏ lẻ); bao gồm cả nhân lực, hóa chất, dụng cụ, phương tiện vận chuyển,...

-         Thiết lập hệ thống giám sát tình hình chăn nuôi, dịch bệnh trên đàn heo tại địa phương đến tận thôn, ấp. Nhằm sớm phát hiện các ổ dịch, kịp thời thông báo ngay cho cơ quan chuyên ngành Thú y các cấp để tiến hành kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp nghi mắc bệnh, chết không rõ nguyên nhân hoặc mắc các bệnh khác liên quan như Lở mồm long móng, dịch tả cổ điển, tai xanh,...

-         Tiếp tục tuyên truyền người chăn nuôi triển khai các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng đầy đủ các bệnh truyền nhiễm khác theo quy định, chủ động phòng bệnh bằng cách rắc vôi bột các lối ra vào chuồng nuôi, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào cơ sở chăn nuôi. Đồng thời tuyên truyền cho người dân biết đây là bệnh không lây lan sang người để người chăn nuôi và người dân không hoang mang dẫn đển tình trạng bán chạy đàn heo nuôi hoặc tẩy chay không sử dụng sản phẩm từ heo.

-         Tuyên truyền, vận động người chăn nuôi cam kết và thực hiện 5 không: Không dấu dịch; không mua bán, vận chuyển heo bệnh, heo chết; không giết mổ tiêu thụ heo bệnh, heo chết; không vứt heo bệnh, heo chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt cho heo.

-         Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch hoặc có dấu hiệu mắc bệnh. Rà soát các chợ, điểm trung chuyển, tập kết heo sống trên địa bàn.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra động vật đưa vào các cơ sở giết mổ trên địa bàn; xử lý các trường hợp giết mổ trái phép.

 

VPS