Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Ngành Nông nghiệp: Gần 9000 hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn trong quý I năm 2019
08:50 | 11/03/2019 Print   E-mail    

          Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong quý I năm 2019, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết gần 9000 hồ sơ TTHC đúng hạn hoặc sớm hạn (không có hồ sơ trễ hạn)

Người dân thực hiện TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh

          Hiện nay, đơn vị đã thực hiện cơ chế một cửa tại văn phòng Sở và 07 cơ quan hành chính thuộc Sở là Chi cục Thủy sản, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Phát triển nông thôn.

          Tổng số thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa toàn Ngành là 145/145 (Đạt 100% thủ tục sau chuẩn hóa). Hiện nay, 145/145 thủ tục hành chính đang được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã cung cấp toàn bộ dịch vụ công trực tuyế ntại địa chỉ http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn (Mức độ 2 đối với 131/145 TTHC; Mức độ 3,4 đối với 14/145 TTHC).

          Bên cạnh đó, thực hiện Đề án một cửa tập trung cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã biệt phái 02 công chức có trình độ đại học theo đúng tiêu chuẩn quy định thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

                                                                             VTH