Các Đơn Vị Trực Thuộc Các Đơn Vị Trực Thuộc
Đẩy nhanh tiến độ thi công công trìnhTuyến ống cấp nước cho khu công nghiệp Đất Đỏ 1
09:18 | 28/02/2019 Print   E-mail    

               Hiện nay trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã hoàn thành Đầu tư xây dựng khu công nghiệp Đất Đỏ 1. Đã có một số doanh nghiệp đăng ký thuê đất để hoạt động sản xuất. Số doanh nghiệp đăng ký thuê đất để hoạt động sản xuất sẽ tăng lên trong các năm tiếp theo. Theo đăng ký nhu cầu sử dụng nước của Khu công nghiệp Đất Đỏ năm 2017 khoảng 1.000m3/ng.đ và sẽ tăng lên trong các năm tiếp theo, đến năm 2020 là 4.000 m3/ng.đ. Trước tình hình trên UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản số 4253/UBND-VP ngày 19/5/2017 giao cho Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn lập phương án, kế hoạch cấp nước để phục vụ cho hoạt động của Khu công nghiệp Đất Đỏ 1.

Hình ảnh thi công tuyến ống cấp nước

              Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thônđã triển khai lập dự án đầu tư tuyến ống cấp nước cho khu công nghiệp Đất Đỏ 1 và đã được  Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 06/8/2018, dự án đã được khởi công đầu năm 2019.

              Để công trình nhanh chóng đưa vào sử dụng, hiện nay Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Đơn vị thi công) đang tiến hành đẩy nhanh tiến độ và dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào quý 3 năm 2019.

 

              Trần Thanh Ký -Trung tâm NS&VSMTNT