Hướng dẫn - Chính Sách Hướng dẫn - Chính Sách
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định tiêu chí xét chọn và thu hút các nhà đầu tư về nông ng
04:04 | 14/02/2019 Print   E-mail    

Nhằm thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp  công nghệ cao nông nghiệp sạch vào địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quy định về tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh, quy định chi tiết tại Quyết định số 165/QĐ-UBND, ban hành ngày 22/01/2019.

Theo đó, các quy định chi tiết tại Quyết định số 165 sẽ là cơ sở để lựa chọn dự án đầu tư, nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí được ban hành ở bước xem xét quyết định chủ trương đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC), thuộc các khu, vùng đất được quy hoạch phát triển NNƯDCNC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Về các tiêu chí xác định và xét chọn

Về tiêu chí xác định dự án NNƯDCNC, dự án nông nghiệp sạch được thực hiện theo Khoản 2,3 Điều 3, và công nghệ ưu tiên xét chọn được quy định tại Phụ lục Danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp của Quyết định 738, ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Ngoài ra, quy định cũng yêu cầu dự án phải đảm bảo về môi trường, phát triển bền vững theo quy định của Luật bảo vệ môi trường và các quy định khác liên quan.

Các tiêu chí xét chọn dự án NNƯDCNC được thực hiện theo Điều 3 Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư và danh mục các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Về lĩnh vực và công nghệ ưu tiên xét chọn

Ở lĩnh vực trồng trọt sẽ ưu tiên các dự án:

- Sản xuất giống và ứng dụng rộng rãi các giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt và khả năng chống chịu sâu bệnh, thời tiết khắc nghiệt, tập trung vào các đối tượng chủ lực như giống rau, củ, quả các loại, hồ tiêu, nấm, cây dược liệu phục vụ cho người dân, xuất khẩu và thay thế nhập khẩu.

- Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, an toàn và hiệu quả cao, áp dụng quy trình quản lý cây trồng tổng hợp (ICM), VietGAP, tập trung vào các loại cây ăn quả và cây công nghiệp chủ lực.

- Sản xuất rau an toàn, hoa cao cấp trong nhà màng, nhà lưới, nhà kính.

- Nhân giống và sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu quy mô tập trung.

Ở lĩnh vực chăn nuôi sẽ ưu tiên các dự án:

- Sản xuất giống vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao, tập trung vào một số loại vật nuôi chủ lực như: Bò, heo (lợn), gia cầm.

- Chăn nuôi gia cầm, lợn, bò quy mô công nghiệp.

Ở lĩnh vực thủy sản sẽ ưu tiên các dự án:

- Nhân nhanh và sản xuất giống thủy sản có năng suất, chất lượng cao, tập trung vào một số đối tượng thủy sản chủ yếu như: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, các loại cá nước ngọt, cá biển có giá trị cao, nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

- Nuôi thâm canh, siêu thâm canh, tự động kiểm soát và xử lý môi trường bằng các công nghệ tiên tiến (chemicalfog, biofloc, lọc sinh học) trong nuôi trồng một số loài thủy sản như: Cá, tôm.

Trong lĩnh vực chế biến, bảo quản nông sản sẽ ưu tiên các dự án:

- Ứng dụng công nghệ tự động hóa trong vận hành chế biến và bảo quản sau thu hoạch.

- Ứng dụng công nghệ chiếu xạ, công nghệ xử lý hơi nước nóng, công nghệ xử lý nước nóng, công nghệ sấy lạnh, sấy nhanh trong bảo quản nông sản.

Mô hình trồng rau sạch tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ tỉnh BR-VT

Về quy mô và vốn đầu tư của dự án

- Đối với lĩnh vực trồng trọt, quy mô được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc đất đã được quy hoạch phát triển NNƯDCNC, vốn quy định từ 2 tỷ đồng/ha đối với nhà màng, nhà lưới, nhà kính và từ 800 triệu/ha đối với dự án không làm nhà màng, nhà lưới, nhà kính.

- Đối với lĩnh vực chăn nuôi, về quy mô quy định diện tích xây dựng từ 2000m2 trở lên, trên mức vốn đầu tư 2,8 triệu/m2 với gia cầm, 4,5 triệu/m2 với chăn nuôi heo (lợn) và 2,6 triệu/m2 với chăn nuôi trâu bò.

- Đối với lĩnh vực thủy sản, quy định khu sản xuất giống quy mô tối thiểu 1ha trở trên tương ứng với vốn đầu tư tối thiểu 5 tỷ đồng/ha; quy định khu nuôi thủy sản thâm canh, siêu thâm canh từ 3 ha trở lên và tương ứng vốn tối thiểu từ 3 tỷ đồng/ha trở lên.

Ngoài các quy định nêu trên, Quy định của UBND tỉnh cũng xác định ưu tiên thực hiện thêm tiêu chí tổ chức liên kết giữa nhà đầu tư với nhà khoa học, nhà nông, nhà phân phối, tiêu thụ sản phẩm NNƯDCNC; đồng thời, Quy định nêu cụ thể quy mô và vốn đầu tư của dự án để xem xét, lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư NNƯDCNC.

Để bảo đảm công bằng trong xét chọn nhà đầu tư khi ở cùng vị trí đầu tư, nhưng có từ hai hoặc nhiều nhà đầu tư muốn thực hiện dự án, ngoài việc thực hiện lựa chọn theo quy định của Luật đấu thầu, thi khi xét chọn hồ sơ mời thầu, sẽ xem xét lựa chọn nhà đầu tư theo thang bảng điểm tiêu chí xét chọn dự án, tại Phụ lục bảng thang điểm đính kèm Quyết định số 165/QĐ-UBND, ban hành ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quy định giao cho sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khi 1 vị trí có 2 nhà đầu tư tham gia lập dự án; Sở Kế hoạch và đầu tư có trách nhiệm thẩm định, báo cáo UBND tỉnh với trường hợp 1 vị trí, 1 nhà đầu tư và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu do sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức đấu thầu lựa chọn. Đối với các dự án có diện tích đất trên 50 ha phải xin ý kiến của thường trực tỉnh ủy xem xét trước khi ban hành quyết định chủ trương đầu tư.

Quyết định số 165/QĐ-UBND, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/01/2019./.

Gia Phú-CCTS