Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 01/2019
03:52 | 30/01/2019 Print   E-mail    

Ngày 28/01/2019, ông Trần Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 01 năm 2019, tham dự cuộc họp gồm có: Lãnh đạo các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở; phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố; Ban quản lý Cảng cá Cát Lở; Hội Làm vườn; các doanh nghiệp hoạt động trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và toàn thể công chức cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn trong  tháng đầu năm 2019, như sau:

     1. Về trồng trọt:

- Tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019: Tính đến ngày 18/01/2019, diện tích cây hành năm đã xuống giống là 7.018 ha, đạt 58% kế hoạch vụ, gồm: Lúa 5.149 ha, bắp 403 ha, rau các loại 812 ha, đậu các loại 145 ha, cây công nghiệp ngắn ngày 1173 ha,...

- Tình hình thu hoạch cây lâu năm trong tháng 01 (ước): Mủ cao su 1.462 tấn, tăng 6,1% so cùng kỳ; trái cây các loại 5.812 tấn, tăng 18,2% so cùng kỳ.

          2. Về chăn nuôi:

Tổng đàn heo 418.350 con, tăng 3,4% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 5.136.128 con, bằng 100% so cùng kỳ; tổng đàn trâu bò 48.382 con, tăng 9,9% so cùng kỳ; tổng đàn dê, cừu 122.632 con, bằng 5,6% so cùng kỳ.

+ Sản lượng thịt hơi các loại: 10.143 tấn, tăng 4,3% so cùng kỳ, trong đó: Thịt heo 6.410 tấn, tăng 5,1% so cùng kỳ; thịt trâu, bò 637 tấn, tăng 6,9% so cùng kỳ; thịt gia cầm 2.498 tấn, tăng 1,3% so cùng kỳ; thịt dê cừu 598 tấn, tăng 6,2% so cùng kỳ. Trứng gia cầm: 16.132.000 quả, bằng 100% so cùng kỳ; sữa tươi 78 tấn, bằng 100%% so cùng kỳ.

3. Về Khai thác thủy sản: Trong tháng 01/2019, toàn tỉnh đã đóng mới 06 tàu cá, tổng số tàu cá hiện nay là 5.874 chiếc, công suất 1.425.434 CV. Sản lượng khai thác trong tháng 29.388 tấn, tăng 12,6% so cùng kỳ.

4. Về Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 01/2019 là 6.244,9 ha. Trong đó: 1.844,9 ha nuôi nước ngọt và 4.400 ha nuôi nước mặn, lợ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng là 1.343 tấn, bằng 98,6% so cùng kỳ

5. Về Diêm nghiệp: Tổng diện tích sản xuất muối trên địa bàn tỉnh là 713,9 ha. Diện tích đang sản xuất niên vụ 2018 - 2019 là 50 ha. Đến nay, bà con diêm dân mới thu hoạch được 70 tấn.

Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng đạt 29.388 tấn


             Cũng trong cuộc họp giao ban tháng 01/2019, đồng chí Trần Văn Cường – Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT cũng tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:

1. Đề nghị Các đơn vị trực thuộc, các phòng chuyên môn thuộc Sở tập trung triển khai thực hiện 16 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02/2019 tại Báo cáo số 30/BC-SNN-KHTC ngày 24/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT, trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán 2019 sắp tới như: Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; Tổ chức kiểm tra, thăm đồng thường xuyên để theo dõi, chủ động trong việc điều tiết nguồn nước tưới, tình hình sản xuất, hạn hán, xâm nhập mặn trong vụ sản xuất Đông Xuân; Tăng tường phối hợp thực hiện tốt công tác tuần tra quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

2. Giao Chi cục Kiểm lâm tham mưu văn bản của UBND tỉnh về chủ trương thực hiện thanh lý Hợp đồng khoán theo Chương trình 327 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

3. Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tham mưu văn bản hướng dẫn các quy định về hỗ trợ khắc phục hậu quả đối với vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra để triển khai đến các các địa phương biết và thực hiện theo quy định.

4. Giao Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì, làm việc với các địa phương để hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm: Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 về chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020 và Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 về chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020.

5. Giao Chi cục Thủy sản phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp đánh giá về tình hình phát triển lĩnh vực chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh, về sản lượng chế biến, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu thủy sản,...

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, trong đó cần quan tâm các nội dung về quản lý tàu cá, xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, công tác phối hợp quản lý an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cảng cá, bến cá,…

6. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: (i) Theo dõi, đôn đốc UBND thành phố Bà Rịa trong việc làm việc với Trung ương xét công nhận thành phố Bà Rịa hoàn thành xây dựng nông thôn mới, tiến hành tổ chức Lễ công nhận ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận; (ii) Chủ động phối hợp với các địa phương trình UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với 07 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí đã được thẩm định; (iii) Tiến hành rà soát các chính sách liên quan để đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng của các xã nông thôn mới, triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, Chương trình OCOP,…

7. Giao phòng Nghiệp vụ tổng hợp tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện triển khai xây dựng hạ tầng thành lập Trung tâm nghề cá lớn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; và tham gia phối hợp làm việc với Tập đoàn Cao su và Công ty Cao su Bà Rịa để hoàn thành các thủ tục chuyển giao diện tích đất cây cao su về tỉnh theo quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

8. Giao Thanh tra Sở tham mưu văn bản trình UBND tỉnh cho chủ trương thuê tàu kiểm ngư để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát trên biển.

9. Giao thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tham mưu xây dựng Dự thảo Quy chế phối hợp hoạt động giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với lực lượng Kiểm ngư trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn trên biển; quản lý hoạt động khai thác thủy sản, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của đất nước; công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển,...

 

VPS