Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Ban hành danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh BR-VT
08:45 | 10/08/2018 Print   E-mail    

 

          Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2039/QĐ-UBND về danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

         Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh, gồm: Cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả lâu năm, cây dược liệu lâu năm, cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây cảnh quan lâu năm.

Thanh long là một trong các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh

       Danh mục bao gồm:

       - Nhóm cây công nghiệp lâu năm gồm 09 loại cây: Ca cao, Cà phê, Cà ri, Cao su, Chè, Dâu tằm, Dừa, Điều, Hồ tiêu.

       - Nhóm cây ăn quả lâu năm gồm 33 loại cây: Bơ, Bòn Bon, Bồ quân, Bưởi, Cam, Chanh, Chôm chôm, Cóc, Dâu da, Khế, Lêkima, Lựu, Lý, Mận, Mãng cầu gai, Mãng cầu ta, Măng cụt, Me, Mít, Nhãn, Nho, Ổi, Quýt, Sapôchê, Sầu riêng, Sơ ri, Tầm duộc, Tắc, Táo, Thanh long, Thanh trà, Vú sữa, Xoài.

       - Nhóm cây dược liệu lâu năm gồm 14 loại cây: Chân chim bầu dục, Chân chim tám lá, Chùm ngây, Cù Đèn, Đinh lăng, Hoàn ngọc, Lương thảo dơi, Mật gấu, Mật nhân, Nhàu, Ngũ trảo, Thầu dầu, Vối, Xáo tam phân.

       - Nhóm cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây cảnh quan lâu nă gồm 99 loại cây: Bạch đàn, Bách tán, Bàng, Bàng lá nhỏ, Bần chua, Bằng lăng, Bời lời, Bời lời nhớt, Bình linh, Bình linh nghệ, Bông gòn, Bồ đề, Cam lang, Cẩm lai Bà Rịa, Cẩm lai Nam Bộ, Cẩm liên, Cẩm thị, Căm xe, Cau lấy quả, Cau ảnh, Cày, Chai, Chà là, Chiêu liêu, Chiêu liêu nghệ, Cọ dầu châu Phi, Cọ dầu châu Mỹ, Da, Dầu, Dái ngựa, Dó bầu, Đa, Đào tiên, Đước, Đước nhọn, Đước vòi, Điệp vàng, Găng néo, Gáo vàng, Giá tỵ, Giáng hương, Gõ mật, Gõ đỏ, Gùi, Gừa, Hoa mai, Hoa ngọc lan, Hoa giấy, Hoa sữa, Hồng sim, Keo tây, Kiền kiền, Kiền kiền nhẵn, Lát hoa, Long não, Lộc vừng, Lim xẹt, Mã tiền, Mắm, Muồng đen, Muồng Hoàng Hậu, Mít nài, Ô môi, Phi lao, Phượng vĩ, Quế, Rỏi mật, Sa kê, Sanh, Sao đen, Sứ, Sưa, Sơn đào, Sơn huyết, Sộp, Sung kiêu, So đủa, Sung, Sến xanh, Thị, Thị lọ nồi, Thị đầu heo, Thiên tuế, Trâm bột, Tràm bông vàng, Tràm nước, Tràm trắng, tùng bách tán, Trai, Trôm, Trứng cá, Trường mật, Trường chua, Các loài cây tre thuộc họ Tre, Vạn tuế, Xà cừ, Xoan đào, Xoay, Vên Vên.

          Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT, các loại cây lâu năm được ban hành theo Quyết định nêu trên sẽ được chứng nhận quyền sở hữu khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

          Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho chủ sở hữu cây lâu năm; đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ quy định hiện hành, hàng năm có trách nhiệm rà soát, đề xuất bổ sung Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định.

          Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được yêu cầu có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến việc đăng ký, chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm trên địa bàn tỉnh theo quy định.

                                                                    VTH