Thông Tin Thủy Lợi Thông Tin Thủy Lợi
Thông báo xả nước cống số 6 đê Chu Hải
08:16 | 10/08/2018 Print   E-mail    

Nhằm đảm bảo an toàn cho cống số 6 và đê Chu Hải, hạn chế thiệt hại sản xuất nông nghiệp trong đê và nuôi trồng thủy sản ngoài sông Chà Và; Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi thông báo việc xả nước của cống số 6 đê Chu Hải như sau:

Mực nước thủy triều 2018

Thời gian
mở cống 6

Thời gian
đóng cống 6

Giờ, ngày/tháng

Mực nước lớn nhất (m)

Tháng 08 năm 2018

07h, 05/08

3,6

02h ngày 05 ÷ 07h ngày 05

07h ngày 05÷ 14h ngày 05

20h, 05/08

3,1

14h ngày 05 ÷ 20h ngày 05

20h ngày 05÷ 02h ngày 06

08h, 06/08

3,6

02h ngày 06 ÷ 08h ngày 06

08h ngày 06÷ 16h ngày 06

22h, 06/08

3,2

16h ngày 06 ÷ 22h ngày 06

22h ngày 06÷ 03h ngày 07

09h, 07/08

3,6

03h ngày 07 ÷ 09h ngày 07

09h ngày 07÷ 17h ngày 07

00h, 08/08

3,3

17h ngày 07 ÷ 00h ngày 08

00h ngày 08÷ 05h ngày 08

10h, 08/08

3,6

05h ngày 08 ÷ 10h ngày 08

10h ngày 08÷ 17h ngày 08

01h, 09/08

3,6

17h ngày 08 ÷ 01h ngày 09

01h ngày 09÷ 06h ngày 09

11h, 09/08

3,7

06h ngày 09 ÷ 11h ngày 09

11h ngày 09÷ 18h ngày 09

02h, 10/08

3,8

18h ngày 09 ÷ 02h ngày 10

02h ngày 10÷ 07h ngày 10

12h, 10/08

3,8

07h ngày 10 ÷ 12h ngày 10

12h ngày 10÷ 19h ngày 10

03h, 11/08

3,9

19h ngày 10 ÷ 03h ngày 11

03h ngày 11÷ 08h ngày 11

13h, 11/08

3,9

08h ngày 11 ÷ 13h ngày 11

13h ngày 11 ÷ 20h ngày 11

03h, 12/08

4,0

20h ngày 11÷03h ngày 12

03h ngày 12÷ 09h ngày 12

14h, 12/08

4,0

09h ngày 12÷ 14h ngày 12

14h ngày 12 ÷ 21 ngày 12

04h, 13/08

4,0

21h ngày 12 ÷ 04h ngày 13

04h ngày 13 ÷ 09h ngày 13

15h, 13/08

4,0

09h ngày 13 ÷ 15h ngày 13

15h ngày 13 ÷ 22h ngày 13

04h, 14/08

4,0

22h ngày 13 ÷ 04h ngày 14

04h ngày 14 ÷ 10h ngày 14

16h, 14/08

3,9

10h ngày 14 ÷ 16h ngày 14

16h ngày 14 ÷  22h ngày 14

05h, 15/08

3,9

22h ngày 14 ÷ 05h ngày 15

05h ngày 15 ÷ 11h ngày 15

16h, 15/08

3,8

11h ngày 15 ÷ 16h ngày 15

16h ngày 15 ÷ 23h ngày 15

05h, 16/08

3,9

23h ngày 15 ÷ 05h ngày 16

05h ngày 16 ÷12h ngày 16

17h, 16/08

3,6

12h ngày 16 ÷ 17h ngày 16

17h ngày 16 ÷ 23h ngày 16

06h, 17/08

3,8

23h ngày 16 ÷ 06h ngày 17

06h ngày 17 ÷ 12h ngày 17

18h, 17/08

3,4

12h ngày 17 ÷ 18h ngày 17

18 ngày 17÷  00h ngày 18

06h, 18/08

3,7

00h ngày 18 ÷06h ngày 18

06h ngày 18 ÷ 13h ngày 18

19h, 18/08

3,2

13h ngày 18 ÷ 19h ngày 18

19h ngày 18 ÷ 01h ngày 19

07h, 19/08

3,6

01h ngày 19 ÷ 07h ngày 19

07h ngày 19 ÷ 14h ngày 19

21h, 19/08

3,1

14h ngày 19 ÷ 21h ngày 19

21h ngày 19 ÷ 02h ngày 20

07h, 20/08

3,5

02h ngày 20 ÷ 07h ngày 20

07h ngày 20 ÷ 15h ngày 20

09h, 21/08

3,4

15h ngày 20 ÷ 09h ngày 21

09h ngày 21 ÷ 16h ngày 21

10h, 22/08

3,4

16h ngày 21 ÷ 10h ngày 22

10h ngày 22 ÷ 19h ngày 22

11h, 23/08

3,4

19h ngày 22 ÷ 11h ngày 23

11h ngày 23 ÷ 19h ngày 23

03h, 24/08

3,5

19h ngày 23 ÷ 03h ngày 24

03h ngày 24÷ 20h ngày 24

02h, 24/08

3,7

20h ngày 24 ÷ 02h ngày 25

02h ngày 25 ÷ 08h ngày 25

13h, 25/08

3,5

08h ngày 25 ÷ 13h ngày 25

13h ngày 25 ÷ 21h ngày 25

03h, 26/08

3,7

21h ngày 25 ÷ 03h ngày 26

03h ngày 26 ÷ 08h ngày 26

14h, 26/08

3,6

08h ngày 26 ÷ 14h ngày 26

14h ngày 26 ÷ 21h ngày 26

03h, 27/08

3,8

21h ngày 26 ÷ 03h ngày 27

03h ngày 27 ÷ 09h ngày 27

14h, 27/08

3,7

09h ngày 27 ÷ 14h ngày 27

14h ngày 27 ÷ 22h ngày 27

03h, 28/08

3,8

22h ngày 27 ÷ 03h ngày 28

03h ngày 28 ÷ 10h ngày 28

15h, 28/08

3,7

10h ngày 28 ÷ 15h ngày 28

15h ngày 28 ÷ 22h ngày 28

04h, 29/08

3,9

22h ngày 28 ÷ 04h ngày 29

04h ngày 29 ÷ 11h ngày 29

15h, 29/08

3,8

11h ngày 29 ÷ 15h ngày 29

15h ngày 29 ÷ 23h ngày 29

04h, 30/08

3,9

23h ngày 29 ÷ 04h ngày 30

04h ngày 30 ÷ 11h ngày 30

16h, 30/08

3,8

11h ngày 30 ÷ 16h ngày 30

16h ngày 30 ÷ 0h ngày 30

05h, 31/08

3,8

0h ngày 31 ÷ 05h ngày 31

05h ngày 31 ÷ 12h ngày 31

2. Độ mở cửa cống số 6 và lưu lượng xả nước: Phụ thuộc vào lượng nước tại công trình.

             3. Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, kính đề nghị BCH Phòng chống thiên tai thành phố Vũng Tàu, BCH Phòng chống thiên tai xã Long Sơn thông báo cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản trên sông Chà Và biết thông tin về thời gian xả nước của cống số 6 đê Chu Hải, để chủ động trong việc nuôi trồng thủy sản trên sông Chà Và nhằm hạn chế thiệt hại do việc xả nước của công trình./.

 

Phòng QLN - Trung tâm QLKTCTTL