Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Tr
04:35 | 08/08/2018 Print   E-mail    

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK, ngày 02/7/2018 của Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh và triển khai Kế hoạch số 18-KH/ĐUS của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Ngày 06/8/2018 tại Hội trường Trung tâm Hành chính chính trị tỉnh, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho hơn 600 cán bộ, đảng viên và cán bộ công chức viên chức trong toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

          Hội nghị đã được đồng chí Đinh Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan tỉnh trình bày các nội dung của Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp".

Phát biểu sau Hội nghị, đồng chí Bùi Phát Minh – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo các cấp ủy chi bộ phải xây dựng kế hoạch hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết; đồng thời phải bám sát thực tiễn cơ sở nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đối với các đồng chí là Bí thư các chi bộ phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu, trách nhiệm của người đứng đầu.

Toàn cảnh Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương Đảng

Đ/c Đinh Văn Hùng – UVBCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh báo cáo viên của Hội nghị