Hướng dẫn - Chính Sách Hướng dẫn - Chính Sách
Chính sách mới về việc hỗ trợ kinh phí nhà nước phòng dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
10:00 | 06/08/2018 Print   E-mail    

                 Ngày 20/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Tám đã thông qua Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí nhà nước phòng dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018 – 2019 với một số nội dung chính như sau:

                  1. Pham vi điều chỉnh:

              - Nghị quyết này quy định việc hỗ trợ vắc xin, chi phí xét nghiệm đánh giá bảo hộ sau tiêm phòng và tiền công tiêm phòng từ ngân sách của tỉnh để phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

            - Việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho công tác phòng, chống dịch bệnh động vật được áp dụng từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến hết ngày 31/12/2020.

2. Đối tượng được hỗ trợ:

             - Hộ gia đình hoặc gia trại có hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Những đối tượng không được hưởng chính sách của Nghị quyết này gồm:

              + Các trang trại chăn nuôi có tổng đàn trên 200 (hai trăm) con gia súc hoặc trên 2.000 (hai ngàn) con gia cầm, thủy cầm;

              + Cơ sở chăn nuôi gia công, cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài.

              3. Điều kiện hỗ trợ:

              - Chủ hộ gia đình hoặc chủ gia trại có hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng đàn từ 200 (hai trăm) con gia súc trở xuống hoặc từ 2.000 (hai ngàn) con gia cầm, thủy cầm trở xuống;

              - Chủ hộ gia đình hoặc chủ gia trại chấp hành tốt các quy định, hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành Thú y trong chăn nuôi.

              4. Nôi dung hỗ trợ:

a)    Các loại vắc xin được hỗ trợ để phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin cho động vật nuôi, gồm:

             - Vắc xin phòng các bệnh: Lở mồm long móng (LMLM), Dịch tả heo (DTH) và bệnh Tai xanh đối với gia súc;

             - Vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm đối với gia cầm, thủy cầm;

             - Vắc xin phòng bệnh Niu-cát-xơn đối với gà.

b)    Chi phí xét nghiệm đánh giá bảo hộ sau tiêm phòng do cơ quan chuyên ngành Thú y cấp tỉnh thực hiện gồm có mua vật tư, hóa chất xét nghiệm.

c)    Mức chi trả tiền công cho người thực hiện công tác tiêm phòng áp dụng theo quy định hiện hành của ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cụ thể như sau:

- Tiêm phòng cho trâu, bò: 4.000 đồng/mũi tiêm;

- Tiêm phòng cho heo: 2.000 đồng/mũi tiêm;

- Tiêm phòng cho gà, vịt, ngan, ngỗng: 200 đồng/mũi tiêm.

           Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2018./.

                                                                                                        Trần Đức Quân – Chi cục CNTY