Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 7/2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT
09:54 | 06/08/2018 Print   E-mail    

Ngày 01/8/2018, tại Hội trường Sở Nông nghiệp & PTNT đồng chí Trần Văn Cường – Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT đã chủ trì cuộc họp giao ban Tháng 7/2018. tham dự cuộc họp gồm có: Lãnh đạo các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở; phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố; Hội Làm vườn; Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT; 06 doanh nghiệp hoạt động trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và toàn thể công chức cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT. Cuộc họp đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn trong 07 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 8 năm 2018. Cụ thể như sau:

     1. Về trồng trọt:

- Tiến độ sản xuất vụ Hè Thu 2018: Tính đến ngày 15/8/2018, tổng diện tích cây hàng năm đã xuống giống là 26.635 ha, đạt 101% kế hoạch vụ, gồm: 8.602 ha lúa, 5.711 ha bắp, 2.058 ha rau các loại, 143 ha đậu các loại, khoai mì 8.764 ha, 1.200 ha cây công nghiệp ngắn ngày,… Đã thu hoạch được 597 ha lúa, sản lượng 3.284 tấn, 1.543 ha rau các loại, sản lượng 30.015 tấn.

- Tình hình thu hoạch cây lâu năm trong 7 tháng đầu năm 2018 (ước): Mủ cao su 9.300 tấn, tăng 0,5% so cùng kỳ; hồ tiêu 18.586 tấn, tăng 6,7% so cùng kỳ; hạt điều 10.446 tấn, tăng 25,7% so cùng kỳ; trái cây các loại 47.210 tấn, tăng 12,1% so cùng kỳ.

2. Về chăn nuôi:

- Tổng đàn heo 409.172 con, bằng so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 5.078.476 con, bằng so cùng kỳ (gồm: 3.842.691 con gà và 1.235.785 con vịt); tổng đàn trâu bò 49.581 con, tăng 14,4% so cùng kỳ; tổng đàn dê, cừu 132.446 con, tăng 111% so cùng kỳ.

- Sản lượng thịt hơi các loại: 8.602 tấn, tăng 9,5% so cùng kỳ, trong đó: Thịt heo 5.683 tấn, tăng 5,7% so cùng kỳ; thịt trâu, bò 542 tấn, tăng 16,1% so cùng kỳ; thịt gia cầm 2.012 tấn, bằng so cùng kỳ; thịt dê cừu 365 tấn, tăng 77,4% so cùng kỳ; Trứng gia cầm: 15.132.000 quả, tăng 15,2% so cùng kỳ; sữa tươi 76 tấn, tăng 6,9% so cùng kỳ.

3. Về Khai thác thủy sản: Trong tháng 7/2018, toàn tỉnh đã đóng mới 04 tàu cá (lũy kế 42 tàu cá), tổng số tàu cá hiện nay là 5.915 chiếc, công suất 1.428.181 CV (trong đó 3.126 chiếc tàu khai thác xa bờ). Sản lượng khai thác trong tháng 28.710 tấn, bằng 92% so cùng kỳ.

4. Về Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 7/2018 là 6.307 ha, trong đó: 1.827 ha nuôi nước ngọt và 4.480 ha nuôi nước mặn, lợ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng là 1.509 tấn, tăng 3,14% so cùng kỳ.


Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng đạt 28.710 tấn

Cũng trong cuộc họp giao ban tháng 7/2018, Giám đốc sở Nông nghiệp & PTNT cũng tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:

1. Giao phòng nghiệp vụ tổng hợp Sở chủ trì, phối hợp với phòng Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức buổi làm việc với Lãnh đạo phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu để thống nhất hướng giải quyết một số khó khăn, vướng mắc tại địa phương như: Xác minh việc giao khoán đất quốc phòng để trồng rừng theo Chương trình 327 tại phường 10; công tác phối hợp thực hiện việc quản lý nhà nước trong các lĩnh vực chăn nuôi và thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm,…Đề nghị phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu rà soát các nội dung vướng mắc và báo cáo cụ thể về Sở Nông nghiệp và PTNT để xem xét trước khi bố trí lịch làm việc.

2. Giao Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với Chi cục Thủy lợi tham mưu văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát, báo cáo những khu vực dân cư có nguy cơ rủi ro thiên tai cao. Trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

3. Giao Chi cục Phát triển nông thôn tiến hành rà soát, tổng hợp các dự án bố trí ổn định dân cư cấp bách do ảnh hưởng của thiên tai tại các địa phương (ngoài 03 dự án ưu tiên đang thực hiện tại xã Phước Hưng huyện Long, thị trấn Phước Hải huyện Đất Đỏ, xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc) để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện trong thời gian tới.

4. Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến việc chấm dứt hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đến ngày 31/12/2018 và tổ chức cho các chủ cơ sở ký cam kết thực hiện.

Đối với đề xuất bổ sung quy hoạch 01 cơ sở giết mổ tập trung nằm trong Cụm tiểu thủ công nghiệp thành phố Vũng Tàu. Đề nghị UBND thành phố Vũng Tàu có Văn bản đề nghị ngay trong ngày 01/8/2018 để Sở Nông nghiệp và PTNT kịp thời xem xét, đưa vào Quy hoạch.

5. Giao Chi cục Thủy sản: Phối hợp với các địa phương ven biển tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho bà con ngư dân về định hướng giảm nghề lưới kéo và lộ trình đến năm 2020 chấm dứt hoạt động của các tàu cá hành nghề lưới kéo. Tiếp tục phối hợp với các địa phương, các cảng cá thực hiện tốt việc ghi chép sổ nhật ký khai thác, thực hiện xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác.

6. Giao Chi cục Kiểm lâm:

- Tham mưu văn bản đôn đốc thành phố Vũng Tàu và Bà Rịa khẩn trương hoàn thành thiết kế, dự toán trồng, chăm sóc rừng năm 2018 để thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Khẩn trương hoàn thành việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định về các thủ tục đầu tư du lịch sinh thái dưới tán rừng.

7. Giao Chi cục Thủy lợi:

- Tiếp tục theo dõi chủ trương, ý kiến chỉ đạo của HĐND tỉnh, UBND tỉnh về việc xử lý tình hình thực hiện các dự án nạo vét, cải tạo và tận thu khối lượng vật liệu lòng hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh để tham mưu triển khai thực hiện. 

- Khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Quy chế phối hợp trong việc thực hiện nạo vét lòng hồ các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh để đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn hồ đập, nhất là các hồ chứa nước thủy lợi; tăng cường công tác quản lý, vận hành hồ chứa, quy trình xã lũ trong mùa mưa bão. Đồng thời, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, quy trình vận hành đối với các hồ chứa do địa phương quản lý.

8. Về công tác sắp xếp lồng bè, đề nghị UBND thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ quan tâm, chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn tại địa phương triển khai thực hiện ngay việc tổ chức sắp xếp, di dời cơ sở nuôi thủy sản lồng bè vào các vị trí đã được quy hoạch và hướng dẫn việc lập hồ sơ, thủ tục để giao, cho thuê mặt nước đối với những hộ dân đã được cấp biển số đăng ký tạm theo đúng quy định.

Giao Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục Thủy sản phối hợp với các địa phương và các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các bè nuôi thủy sản trái phép tại khu vực sông Dinh, sông Chà Và thuộc thành phố Vũng Tàu và khu vực sông Rạch Tranh, sông Rạng thuộc thị xã Phú Mỹ. Thời gian hoàn thành trong tháng 8/2018.

9. Đề nghị UBND các địa phương ven biển, nhất là các địa phương có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khẩn trương tổ chức họp để xử lý vi phạm đối với các chủ tàu cá. Đồng thời, cần quan tâm thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho ngư dân, thuyền trưởng và chủ tàu cá nắm rõ các chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc cấm xâm phạm chủ quyền của các nước.

10. Đề nghị Công ty CP cao su Thống nhất tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với 73 ha chuối cấy mô thuộc Nông trường cao su Phong Phú; đồng thời, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Sở Nông nghiệp và PTNT để xem xét, hỗ trợ giải quyết.  

11. Đề nghị Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên. Khẩn trương thực hiện kế hoạch trồng rừng sản xuất năm 2018 trên phần đất do Công ty quản lý (trừ diện tích 225,08 ha đã bốc thăm giao nhận khoán), đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ quan liên quan trong công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ cây trồng, chống lấn chiếm đất.

12. Đề nghị các địa phương khẩn trương chuẩn bị công tác trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2018 để kịp thời xuống giống đúng thời vụ. Đồng thời, cần lưu ý xây dựng dự toán kinh phí chăm sóc rừng năm 2019 đối với những diện tích đã trồng cây phân tán trong năm 2018.

                                                                   VPS