Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Kết quả thực hiện tiêu chí “Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ
09:07 | 03/08/2018 Print   E-mail    

Triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực, chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Sở lập các Chương trình, dự án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Quyết định  số 1011/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa và hồ tiêu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020, tầm nh́n đến 2030 với diện tích 2.600 ha. Triển khai thực hiện Quyết định này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 204/QĐ-SNN về việc Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa tại huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ.

 - 09 dự án còn lại, các đơn vị thuộc Sở đang phối hợp với các đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan rà soát các cơ sở pháp lý, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Trung ương và của tỉnh lên quan đến nội dung của từng dự án; đồng thời, thực hiện điều tra, khảo sát sơ bộ để lập Báo cáo đề xuất chủ trương xây dựng dự án để lấy ý kiến Sở Tài chính, trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương cho phép xây dựng dự án theo quy định tại Chỉ thị số 27/CT-UBND.

Về phát triển sản xuất, tạo sinh kế và  nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn

Nhằm triển khai thực hiện nội dung phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 về Kế hoạch hành động triển khai Đề án số 04-ĐA/TU ngày 28/7/2017 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Tỉnh đã quy hoạch 5.095 ha đất để thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chủ yếu thu hút các dự án trồng trọt. Hiện nay, đã có 40 doanh nghiệp xin chủ trương đầu tư các dự án với diện tích 3.000 ha. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 24 tổ chức, cá nhân đã và đang đầu tư mô hình sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao ới diện tích 616,7ha, đã có 185ha cho sản phẩm với sản lượng 7.318 tấn/năm.

Trong sản xuất trồng trọt đã có các doanh nghiệp tham gia liên kết với bà con nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, cụ thể: Trên cây hồ tiêu diện tích liên kết là 1.338.85ha (công ty Harris Freeman 500 ha với sự tham gia của  442 hộ, Công ty TNHH Gia vị xuất nhập khẩu VinaHarris 450,85 ha, với sự tham gia của 461 hộ, Công ty Olam 161 ha, với sự tham gia của 166 hộ, Công ty Gia vị hồ tiêu Việt Nam 227 ha, với 245 hộ); Trên cây lúa: công ty Ngô Đức tiến hành liên kết với hộ nông dân sản xuất lúa với diện tích 10 ha; Trên cây chuối công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ xuất nhập khẩu Thiện Thoa đã liên kết với nông hộ sản xuất chuối cho 6 nhóm nông hộ, diện tích 100 ha; Trên cây bắp công ty TNHH hạt giống CP Việt Nam và công ty TNHH Syngenta Việt Nam liên kết với một số nông hộ sản xuất bắp giống với diện tích 200 ha...

UBND các xã xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh đã phối hợp các ngành chuyên môn của tỉnh tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Đầu tư, phát triển, nhân rộng mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập người dân. Đồng thời mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi và tham gia các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả.

Thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh hiện đạt khoảng 41,3 triệu đồng người/năm.

Theo số liệu điều tra về thu nhập cuối năm 2017, hiện có 22/45 xã đạt  tiêu chí về thu nhập 2017 (đạt 44 triệu đồng/người/năm) đạt tỷ lệ 49%. Tuy nhiên, theo quy định tiêu chí thu nhập năm 2018 thì toàn tỉnh chỉ có 6/45 xã đạt tiêu chí thu nhập (49 triệu/người/năm) gồm Sông Xoài, Tân Hải, Hòa Long, Phước Hưng, Phước Tỉnh, Láng Dài.

Thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh hiện đạt khoảng 41,3 triệu đồng người/năm

 Phát triển ngành nghề nông thôn

Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ công nghệ xử lý chất thải cho các hộ làm nghề truyền thống như: Bún Long Kiên, rượu Hòa Long của thành phố Bà Rịa.

Đến nay, toàn tỉnh có 10 sản phẩm nông nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng nhãn hiệu chứng nhận: Hồ tiêu, Nhãn xuồng cơm vàng, Mãng cầu, Bún Long Kiên, Bánh tráng An Ngãi, Hàu Long Sơn, Chả cá Phước Hải, Thanh Long Xuyên Mộc, Bưởi Da xanh Sông Xoài. Nông sản phẩm có thương hiệu đã thuận lợi trong tiêu thụ và giá trị được nâng cao rõ rệt.

Về xây dựng chỉ dẫn địa lý: Ngày 12/2/2018, Cục Sở hữu trí tuệ đã có Quyết định số 462/QĐ-QĐ-SHTT cấp chỉ dẫn địa lý Hồ tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng nghiệp đã hoàn thiện hồ sơ và đã nộp đơn cho Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị cấp Chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm gồm: Nhãn xuồng cơm vàng Bà Rịa - Vũng Tàu, Mãng cầu ta Bà Rịa - Vũng Tàu, Muối Bà Rịa.

VPS