Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, công dân về quy trình nộp hồ sơ qua m
03:14 | 31/07/2018 Print   E-mail    

Nhằm thực hiện nghiêm túc, nâng cao tốt hơn nữa chất lượng cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp & PTNT cũng như của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phục vụ ngày càng tốt hơn tổ chức, công dân cần liên hệ, giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Đồng thời, khuyến khích ngày càng nhiều tổ chức, công dân thực hiện dịch vụ hành chính công qua môi trường trực tuyến.

Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, công dân về quy trình nộp hồ sơ qua môi trường trực tuyến để thực hiện đúng quy định, đủ thành phần hồ sơ, đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả bằng cách cử cán bộ công chức trong Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tập trung cấp tỉnh của Sở luân phiên trực, hướng dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ qua môi trường trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 01/8/2018.

+ Sáng: 7 giờ 30 đến 11 giờ30.

+ Chiều: 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ phận một cửa tập trung cấp tỉnh bố trí một máy vi tính để bàn có kết nối internet cùng một máy scan hình ảnh để người dân, doanh nghiệp có nhu cầu sẽ thao tác khai báo biểu mẫu, nộp hồ sơ qua môi trường trực tuyến.

Trước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, người dân, tổ chức cần lưu ý một số nội dung sau:

+ Tìm hiểu kỹ quy trình giải quyết thủ tục hành chính có liên quan.

+ Chuẩn bị đủ thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính.

+ Sao chụp thành phần hồ sơ để lưu trên máy vi tính, máy tính bảng…. (nếu thành phần hồ sơ là bản giấy, người dân, tổ chức sử dụng máy scan được bố trí tại bộ phận hướng dẫn để sao chụp văn bản).

- Người dân, tổ chức tương tác với hệ thống dịch vụ công bằng máy tính, máy tính bảng….. tại trang: http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/.

          - Tại trang chủ, click vào Đăng ký trực tuyến.

             - Tìm kiếm thủ tục hành chính trực tuyến:

+ Cách 1: Tại mục từ khóa, gõ tên thủ tục hành chính, sau đó click nút Enter trên bàn phím.

+ Cách 2: Tại mục Sở, ban ngành, chọn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, sau đó rê chuột chọn tên thủ tục hành chính cần tìm kiếm.

Ví dụ: Chọn thủ tục hành chính “Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá”

* Bước 1: Khai báo thông tin:

Khai báo đầy đủ và chính xác các thông tin tại các mục sau:

Ø Tên công dân doanh nghiệp

Ø Số CMND, hoặc GPKD

Ø Thư điện tử

Ø Số điện thoại liên hệ

Ø Địa chỉ


Sau khi nhập đầy đủ thông tin, click nút Tiếp tục.

* Bước 2: Khai mẫu đăng ký

           - Tại mục Hãy tải xuống và hoàn thành các biểu mẫu sau:

+ Chọn tải Mẫu để tải mẫu biểu xuống (nếu có biểu mẫu) và hoàn thành biểu mẫu.

+ Chọn tải lên để tải các thành phần hồ sơ đã chuẩn bị trước đó.

* Bước 3: Gửi đăng ký

- Sau khi tải các thành phần hồ sơ xong, bấm gửi hồ sơ. Hồ sơ điện tử sẽ được gửi tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh. Đồng thời hệ thống xử lý dịch vụ công trực tuyến sẽ gửi cho người dân, tổ chức thông tin về mã hồ sơ tạm thời.


           * Bước 4: Hoàn tất đăng ký

Bấm nút Hoàn tất đăng ký, hồ sơ của người dân, tổ chức đã hoàn thành.

* Theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ

- Sau khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh kiểm tra hồ sơ, sẽ thông báo cho cá nhân, tổ chức về tính hợp lệ của hồ sơ thông qua email và tin nhắn điện thoại:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh sẽ tiếp nhận và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết và sẽ thông báo tới người dân, tổ chức khi có kết quả giải quyết.

 + Nếu hồ sơ không hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh sẽ hướng dẫn chi tiết để người dân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ qua email hoặc tin nhắn điện thoại.

- Người dân, tổ chức có thể theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ của mình bằng cách bấm vào mục: Tra cứu hồ sơ tại trang chủ cổng dịch vụ công trực tuyến, sau đó nhập mã hồ sơ và bấm tra cứu. Người dân, tổ chức sẽ xem được toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ đang theo dõi.

 

* Nhận kết quả

- Sau khi có thông báo hồ sơ đã giải quyết xong hoặc tới ngày hẹn trả kết quả, người dân, tổ chức tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh để nhận kết quả.

- Người dân, tổ chức mang theo hồ sơ gốc tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh, chuyên viên tiếp nhận sẽ đối chiếu hồ sơ gốc với hồ sơ trực tuyến, nếu chính xác, người dân, tổ chức sẽ nhận được kết quả giải quyết hồ sơ.

VPS