Thông tin Lâm nghiệp Thông tin Lâm nghiệp
Nghiêm cấm thực hiện các hành vi vi phạm Luật bảo vệ phát triển rừng, Luật Đất đai trong khu rừng đặc dụng do BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu quản lý
02:45 | 31/07/2018 Print   E-mail    

          Trong thời gian qua có một số hộ dân đã lén lút vào rừng đặc dụng do Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu quản lý để chặt phá cây rừng, lấn chiếm đất để trồng cây sai mục đích bảo tồn; làm nhà, làm chòi trái phép. Các hành vi này đã làm phá hủy tài nguyên rừng, vi Luật bảo vệ phát triển rừng năm 2004 và Luật Đất đai năm 2013.

Nay để thực hiện nghiêm quy chế quản lý rừng kèm theo quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ Tướng Chính Phủ, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh BR - VT về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 23/5/2017 của UBND huyện Xuyên Mộc về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu thông báo:

(1) Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm trong khu rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu như: Mua đất đất rừng; Khai thác rừng, chặt phá rừng, đốt rừng, lấn chiếm đất, trồng cây sai mục đích bảo tồn, làm chòi, làm nhà trái phép,… Trường hợp cố tình vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp Luật.

(2) Đối với những hộ dân đã thực hiện hành vi vi phạm như: Trồng cây điều, cây tràm lai, cây Xoài, cây Nhãn, cây Hồ tiêu, cây Thanh long, cây Chuối,... hay xây dựng nhà, chòi, khoang giếng,... trái phép từ năm 2016 đến nay phải tự di dời ra khỏi khu rừng đặc dụng xong trước ngày 26/7/2018, quá thời gian quy định trên nếu không tự nguyện di dời thì Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu sẽ phối hợp các ngành chức năng nhỗ bỏ theo quy định. Mọi khiếu nại, thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết.

          Để tránh thiệt hại tài sản của nhân dân, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu thông báo để mọi người dân nắm biết và đề nghị nhân dân thực hiện nghiêm nội dung thông báo này.

Lực lượng Khu bảo tồn bắt quả tang hành vi vận chuyển lâm sản trái phép

Người dân chặt phá rừng chiếm đất  để trồng cây mỳ  

Nguyên Ngọc (BQL Khu BTTN BC-PB)