Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp năm 2018
02:25 | 05/07/2018 Print   E-mail    

          Ngày 19/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1612/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện tuyên truyền về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018.

          Kế hoạch nhằm tuyên truyền các hoạt động sản xuất của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh về chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; các quy trình, quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp.

          Đồng thời, giới thiệu các mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp có hiệu quả; đặc biệt là các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao để nông dân học tập, ứng dụng.

 

Trồng rừng hưởng ứng ngày môi trường thế giới tại Châu Đức

         

           Kế hoạch cũng nêu cụ thể 08 nội dung cần tuyên truyền về sản xuất nông, ngư, nghiệp trong năm 2018 như sau:

             1. Trong ngành trồng trọt

          - Thông tin văn bản mới thuộc lĩnh vực trồng trọt

          - Cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

          - Các mô hình sản xuất lúa áp dụng 03 giảm 03 tăng, 01 phải 05 giảm

          - Tình hình dịch hại mới phát sinh, gây hại nặng và cách phòng trừ sâu hại cây trồng

          - Thông tin các tiến bộ kỹ thuật, quy trình kỹ thuật mới trong lĩnh vực trồng trọt, mô hình nông nghiệp công nghệ cao

            2. Trong ngành chăn nuôi

          - Tuyên truyền Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu về tăng cường quản lý công tác chăn nuôi, giểt mô, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhăm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

          - Tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh động vật (LMNM, Dịch tả heo, Cúm gia cầm, tai xanh, dại, động vật thủy sản) trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền về phát triển các trang trại chăn nuôi, chăn nuôi công nghệ cao... 

          - Tuyên truyền công tác tiêu độc sát khử trùng trên địa bàn tỉnh.

          - Tuyên truyền về kiểm soát môi trường trong chăn nuôi

            3. Quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thục phẩm nông lâm sản và thủy sản

          - Tuyên truyền các hoạt động quản lý chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh; chất lượng vật tư nông nghiệp.

           4. Trong ngành thủy sản

          - Công nghệ khai thác, bảo quản sau thu hoạch đảm bảo chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái.

          - Hướng dẫn cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản; bảo vệ môi trường các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên địa bàn tỉnh; kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung để giúp cơ sở nuôi trồng thủy sản chủ động lấy nước có chất lượng vào trong quá trình nuôi trồng thủy sản.

          - Các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh 

          5. Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn

          - Tuyên truyền về sử dụng nước sạch, cấp nước an toàn        

          6. Thủy lợi

          - Tuyên truyền phổ biến về Luật thủy lợi  

          - Tuyên truyền, phố biến về xả lũ công trình thủy lợi             

          7.  Công tác bảo vệ và phát triển rừng

          -Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triền rừng    

          - Tuyên truyền về công tác phòng cháy và chữa cháy rừng             

              8. Kinh tế họp tác

          - Tuyên truyền các Chương trình, Đề án phát triển kinh tế hợp tác, các hình thực liên kết trong sản xuất nông lâm thủy sản và chính sách hỗ trợ sản xuất.   

                                                                             VTH