Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 6/2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT
02:15 | 04/07/2018 Print   E-mail    

      Ngày 01/7/2018, tại Hội trường Sở Nông nghiệp & PTNT đồng chí Trần Văn Cường – Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT đã chủ trì cuộc họp giao ban Tháng 6/2018. Tham dự cuộc họp có: phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố; BQL Cảng cá Cát lở, 03 Hội: Hội Làm vườn, Hội Hồ tiêu, Hội Nghề cá; 06 doanh nghiệp hoạt động trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và toàn thể công chức cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT. Cuộc họp đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn trong 06 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018. Cụ thể như sau:

     1. Về trồng trọt:

- Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018: Tổng diện tích cây hàng năm đã thu hoạch là 12.169 ha, đạt 100% diện tích gieo trồng, tăng 1,03% so cùng kỳ. Sản lượng một số cây trồng chính: Lúa 47.524 tấn, tăng 9,8% so cùng kỳ; bắp 6.320 tấn, bằng 87,8% so cùng kỳ; rau các loại 60.462 tấn, bằng 100% so cùng kỳ, đậu các loại 187 tấn, tăng 83,5% so cùng kỳ; khoai lang 2.880 tấn, tăng 1139% so cùng kỳ …

- Vụ Hè Thu 2018: Đến nay, tổng diện tích cây hàng năm đã xuống giống là 24.397 ha, đạt 92,5% kế hoạch vụ, gồm: 7.832 ha lúa, 5.616 ha bắp, 2.139 ha rau các loại, 238 ha đậu các loại, khoai mì 7.313 ha, 1.202 ha cây công nghiệp ngắn ngày,… Đã thu hoạch được 370 ha lúa, 2.139 ha rau các loại.

          2. Về chăn nuôi:

- Tổng đàn heo 408.725 con, bằng so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 4.972.780 con, bằng 92,9% so cùng kỳ; tổng đàn trâu bò 51.416 con, tăng 17,4% so cùng kỳ; tổng đàn dê, cừu 134.245 con, tăng 114% so cùng kỳ.

- Sản lượng thịt hơi các loại: 8.281 tấn, tăng 8,5% so cùng kỳ, trong đó: Thịt heo 5.454 tấn, tăng 5,1% so cùng kỳ; thịt trâu, bò 565 tấn, tăng 18,2% so cùng kỳ; thịt gia cầm 1.920 tấn, bằng 97,7% so cùng kỳ; thịt dê cừu 342 tấn, tăng 71,9% so cùng kỳ. Trứng gia cầm: 14.945.000 quả, tăng 14,6% so cùng; sữa tươi 76 tấn, tăng 7% so cùng kỳ.

3. Về Khai thác thủy sản: Trong tháng 6/2018, toàn tỉnh đã đóng mới 10 tàu cá (lũy kế 38 tàu cá), tổng số tàu cá hiện nay là 5.910 chiếc, công suất 1.422.104 CV; sản lượng khai thác trong tháng 29.564 tấn, tăng 7,3% so cùng kỳ.

4. Về Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2018 là 6.582 ha. Trong đó:1.903 ha nuôi nước ngọt và 4.679 ha nuôi nước mặn, lợ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng là 1.625 tấn, tăng 3,5% so cùng kỳ.

5. Về Diêm nghiệp: Tổng diện tích đang sản xuất muối niên vụ 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh là 819,7 ha (trong đó có 35 ha sản xuất muối sạch theo phương thức trải bạt).

Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng đạt 29.564 tấn

             Cũng trong cuộc họp giao ban tháng 6/2018, Sở Nông nghiệp & PTNT cũng tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:

1.     Đề nghị thị xã Phú Mỹ, thành phố Vũng Tàu và Bà Rịa có kế hoạch cụ thể vviệc sắp xếp lồng bè để Sở Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Sở phối hợp thực hiện.

2.     Phòng Nghiệp vụ tổng hợp Sở chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy sản tham mưu, thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/NĐ-CP, thời gian hoàn thành kiểm tra: trước ngày 15/7/2018.

3.     Chi cục Thủy sản phối hợp với các địa phương ven biển, xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 17/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/NĐ-CP), nội dung tuyên truyền nhằm phổ biến rõ cho bà con ngư dân về định hướng giảm nghề lưới kéo và lộ trình đến năm 2020 chấm dứt tàu hành nghề lưới kéo; việc chấm dứt đóng mới tàu vỏ gổ và tàu công suất nhỏ khai thác ven bờ, …

4.     Chi cục Thủy lợi chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn hồ đập, nhất là các hồ chứa nước thủy lợi; tăng cường công tác quản lý, vận hành trong mùa mưa bão; đề xuất các biện pháp có tính dự phòng để chủ động đối phó khi có tình huống xấu xảy ra.

5.     Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành đánh giá, phân loại, xếp loại các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, nhất là các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn huyện Xuyên Mộc phục vụ cho công tác quản lý chăn nuôi, thú y và phòng, chống dịch bệnh.

6.     Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ trì, phối hợp với Hội Làm vườn, Hợp tác xã Bưởi da xanh Sông Xoài xúc tiến việc thành lập Hội quán Bưởi da xanh. Đồng thời, t phối hợp với Công ty CP cao su Thống nhất tiến hành đánh giá hiệu quả mô hình trồng khoai lang xuất khẩu vừa qua.

7.     Chi cục Phát triển nông thôn triển khai thực hiện việc xây dựng chính sách hỗ trợ cho hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để trình HĐND tỉnh; tham mưu, triển khai thực hiện Chương trình OCOP (mỗi xã, một sản phẩm) trên địa bàn tỉnh.

8.     Văn phòng điều phối Nông thôn mới tham mưu việc thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Bà Rịa hoàn thành xây dựng nông thôn mới; tham mưu văn bản có ý kiến với huyện Xuyên Mộc về các tiêu chí của các xã đang xây dựng nông thôn mới.

9.     Công ty CP cao su Thống nhất lập hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với Dự án trồng chuối cấy mô 73ha tại xã Phong Phú.

10.   Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản liên hệ, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến du lịch (thuộc Sở Du lịch) để thực hiện việc quảng bá, giới thiệu rộng rãi các mặt hàng nông sản, thủy sản của tỉnh đạt tiêu chuẩn sạch, an toàn; các địa chỉ, cơ sở sản xuất, kinh doanh buôn bán các mặt hàng nông sản, thủy sản đạt tiêu chuẩn sạch, an toàn nhằm kết nối tiêu thụ và từng bước xây dựng, hình thành các điểm đến thăm quan trong các tour, tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh.

VPS