Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2020
02:36 | 06/06/2018 Print   E-mail    

          Ngày 31/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1420/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (gọi tắt là Bộ tiêu chí nâng cao).

Đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa 100% là một trong những tiêu chí đánh giá nông thôn mới

Bộ tiêu chí nâng cao được áp dụng đối với các xã đã có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2016 phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 quy định tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 6/3/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

          Cụ thể, Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018 – 2020 gồm các quy định cụ thể liên quan đến 15 tiêu chí về Quy hoạch;Hạ tầng kinh tế-xã hội; Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân; Giáo dục, y tế, văn hóa; Cảnh quan, môi trường; An ninh trật tự, hành chính công như 100% đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa 99,5% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn, 100% hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định, thu nhập bình quân đầu người hơn 60 triệu vào năm 2020; dưới 0,5 % hộ nghèo đa chiều, 65% lao động có việc làm qua đào tạo, 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 90% thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định, 100% hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch, 100% hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường...

          Như vậy, Bộ tiêu chí nâng cao là căn cứ để xây dựng và triển khai kế hoạch phấn đấu đối với các xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2017 và các xã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020 là cơ sở để chỉ đạo, đánh giá, xét công nhận, công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018 – 2020.

                                                                   VTH