Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Kết quả thực hiện“hạ tầng kinh tế - xã hội“ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 - 2017 trên địa bàn tỉnh BR-VT
09:09 | 10/04/2018 Print   E-mail    

Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 20/45 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 03 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Tổng số tiêu chí đạt được của 45 xã là 633 tiêu chí, trung bình đạt 14 tiêu chí/xã.

Về hạ tầng kinh tế - xã hội:

Sau hơn 7 năm thực hiện, Chương trình đã góp phần phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nhiều vùng nông thôn, nổi bật là đầu tư phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi, điện. Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn được tăng cường đã tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân. Kết quả thực hiện đến hết năm 2017 như sau:

- Phát triển giao thông nông thôn được xác định là khâu đột phá, đáp ứng yêu cầu bức xúc của người dân nên được chú trọng đầu tư, người dân đồng tình và tự nguyện thực hiện. Từ năm 2011 - 2017, các xã xây dựng nông thôn mới đã đầu tư, nâng cấp 801,337 km đường giao thông nông thôn các loại. Đến cuối năm 2017 có 24/45 xã đạt tiêu chí về Giao thông, đạt 53,3%.

- Về thủy lợi: Tiêu chí này được coi là đòn bẩy, thúc đẩy phát triển sản xuất, trong 7 năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp và khởi công nhiều công trình kênh mương với chiều dài 315,09 km phục vụ cho công tác tưới tiêu trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa đạt trên 75%. Đến cuối năm 2017 có 39/45 xã tiêu chí về Thủy lợi, đạt 86%

Kiên cố hóa kênh mương tại các xã xây dựng Nông thôn mới của tỉnh BR-VT

- Về Điện nông thôn: Hệ thống lưới điện nông thôn tiếp tục được mở rộng. Qua 7 năm thực hiện Chương trình, hệ thống lưới điện trung, hạ thế hầu như đã phủ kín các khu vực trên địa bàn các xã. Tỷ lệ số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt trên 99,8%. Các xã đã đầu tư, nâng cấp khoảng 143,97 km đường điện trung, hạ thế. Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 31/45 xã đạt tiêu chí Điện nông thôn, đạt 68,8%.

- Trường học các cấp từng bước xây dựng theo chuẩn và từng bước xã hội hoá. Từ năm 2011 - 2017,  các xã xây dựng nông thôn mới đã đầu tư, nâng cấp nhiều trường học với đầy đủ trang thiết bị học tập. Tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia tăng lên so với trước khi xây dựng nông thôn mới, cụ thể: 91,1% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, tăng 41,1%; 85,2% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, tăng 43,5%; 90,7% trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, tăng 50,9%. Đến cuối năm 2017 có 31/45 xã đạt tiêu chí Trường học, đạt 68,8%

- Cơ sở vật chất văn hóa được chú trọng xây dựng và nâng cấp. Từ năm 2011 - 2017, các xã xây dựng nông thôn mới đã xây mới 73 công trình cơ sở vật chất văn hoá như Trung tâm văn hoá - Thể thao xã, nhà văn hoá/nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, sân vận động và sân bóng đá do cấp xã quản lý... Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 27/45 xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa, đạt 60%.

- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Từ năm 2011 - 2017, các xã xây dựng nông thôn mới đã xây mới 17 chợ và các hạng mục khác đạt chuẩn theo quy định. Tính đến cuối năm 2017, có 36/45 xã đạt tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, đạt 80%

- Về Thông tin và Truyền thông đã phát triển đến các xã vùng sâu, vùng xa. Internet tốc độ cao đã đến được hầu hết các điểm bưu điện văn hóa xã. Hầu hết số xã có điểm truy cập Internet công cộng và vùng phủ sóng 3G, người dân khu vực nông thôn được sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông phổ cập. Đến cuối năm 2017 có 39/45 xã đạt tiêu chí Thông tin và Truyền thông, đạt 86%   

- Nhà ở dân cư: Từ năm 2011 đến nay, các hộ dân tại các xã xây dựng nông thôn mới đã xây mới và nâng cấp khoảng 1.394 căn nhà đạt chuẩn Bộ Xây dựng và xóa 110 căn nhà tạm, dột nát. Đến cuối năm 2017, có 36/45 xã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư, đạt 80%.

VPS