Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Bà Rịa-Vũng Tàu đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới
03:59 | 05/10/2017 Print   E-mail    

Công tác tuyên truyền vận động người dân xây dựng nông thôn mới luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, sâu sát với nhiều hình thức khác nhau. Trong 09 tháng đầu năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực, chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã phối hợp với Đài truyền hình; Đài phát thanh tỉnh tổ chức các buổi tọa đàm về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cung cấp thông tin nhằm xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự về tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đưa tin về Chương trình xây dựng nông thôn mới bằng hình thức đăng trên báo điện tử và báo giấy (2 số/tháng) nhằm tuyên truyền cho người dân biết về quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017. Phát huy tinh thần thi đua lao động sáng tạo, vai trò làm chủ trong mỗi tổ chức, mỗi cộng đồng dân cư. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng nông thôn mới, tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Kết quả đã phối hợp tuyên truyền, vận động lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tại khu phố, thôn, ấp và tổ dân cư thu hút được 248.000 lượt người tham gia; Nhận và cấp phát hơn 6.000 cuốn cẩm nang hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 36.000 tờ bướm tài liệu tuyên truyền về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các xã; hỗ trợ lắp đặt 31 pa tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; phối hợp với đài phát thanh huyện và xã đã phát thanh được 125 giờ.

 Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” giai đoạn 2016 – 2020; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội lồng ghép Cuộc vận động với các Chương trình mục tiêu quốc gia và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời hướng dẫn các cấp Hội lựa chọn những nội dung ưu tiên, triển khai thực hiện. Các cấp hội phụ nữ đã tổ chức 28 hoạt động với các mô hình thiết thực như: “Nhà sạch, đường phố không rác”, “Đoạn đường tự quản”, “Ngày chủ nhật xanh” “5 không 3 sạch”…; vận động 30.178 phụ nữ tham gia dọn dẹp đường làng, khu phố, vận động 02 hộ gia đình hiến 64 m2 đất… Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đã duy trì, nhân rộng, học tập những mô hình đạt hiệu quả tại các địa phương.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho đoàn viên thanh niên; phát triển tổ hợp tác thanh niên, tổ vay vốn tiết kiệm vốn, các mô hình phát triển kinh tế, tổ chức bê tông hóa, làm đường nông thôn, xây nhà cho người nghèo; phối hợp tập huấn kiến thức về xây dựng nông thôn mới. Tổ chức đoàn viên thanh niên tham gia cùng với nhân dân dọn sạch đường, nạo vét kênh, mương thủy lợi được 107 km; thắp sáng 6 km đường nông thôn…

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các ngành và đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các cấp công đoàn đã phối hợp với chính quyền cùng cấp vận động công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng phong trào “Thi đua phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với chương trình xây dựng “Nông thôn mới”...

Thu hoạch thanh long tại xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc), một trong những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân

Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội phối hợp triển khai thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện chương trình 4 giảm, phòng chống tội phạm, tham gia tổ hòa giải trong cộng đồng dân cư, vận động xây nhà tình nghĩa tặng cho hội viên cựu chiến binh nghèo…

Lực lượng Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và những quy định về ANTT; góp phần giữ vững ANCT và TTATXH tại địa bàn tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh cùng với các đơn vị Quân đội tổ chức được 213 đợt có 10.574 lượt người tham gia, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4, 5 khóa XII của Đảng. Phối hợp với Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Báo BR-VT phát thanh, phát sóng chương trình quốc phòng toàn dân, kết hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Nhà nước; đặc biệt là “Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh BR-VT đến năm 2020”, gắn với kết quả triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới của các đơn vị quân đội, của cơ quan, đơn vị, địa phương

Đảng ủy, UBND các huyện, thành phố đã triển khai các nội dung tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới như tham gia góp ý, hiến đất, góp công lao động, chỉnh trang khu vực dân cư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ đời sống và sản xuất. Các tổ chức Hội, Đoàn thể đã phát huy vai trò của hội viên trong công cuộc xây dựng nông thôn mới địa phương.

Chính nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mà nhiều cá nhân, hộ gia đình đã hiểu đúng, đầy đủ về mục đích và ý nghĩa của Chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó chủ động, tích cực tham gia Chương trình, tự nguyện tham gia hiến đất đai, hoa màu và công sức xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 2011-2017, toàn tỉnh đã huy động đóng góp từ cộng đồng dân cư bằng hiến đất đai, hoa màu, ngày công lao động, tiền mặt với giá trị đến 1.282,1 tỷ đồng, chiếm 15,6% tổng nguồn vốn huy động.

BBT