Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017
10:59 | 31/03/2017 Print   E-mail    

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả khả quan sau nhiều một năm có những khó khăn nhưng với nhiều nỗ lực của nhân dân và cán bộ các xã xây dựng nông thôn mới trong tỉnh. Bộ mặt nông thôn tỉnh đã có nhiều thay đổi, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn từng bước được cải thiện, tỷ lệ các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đạt chuẩn ngày càng tăng. Tính đến tháng 12/2016 toàn tỉnh có 19/45 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 42%, tăng 4 xã so với kết quả đạt được vào cuối năm 2015 là Tân Hưng thành phố Bà Rịa, Sông Xoài huyện Tân Thành, Bình Ba, Xuân Sơn của huyện Châu Đức.

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của Ban Chỉ đạo các huyện và thành phố Bà Rịa, trong năm 2016 đã có 100,721 km đường giao thông nông thôn; 36,5 km kênh mương thủy lợi; 20,885 km điện trung, hạ thế và hệ thống đèn chiếu sáng; 16 trường mầm non, mẫu giáo, 5 trường tiểu học và THCS; 16 công trình về cơ sở vật chất văn hóa; 3 chợ nông thôn xã, xây mới và nâng cấp 162 căn nhà đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng và nhiều công trình cơ sở hạ tầng khác được đầu tư đạt chuẩn. Từ đó đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn của tỉnh một cách đáng kể. Hệ thống giáo dục, y tế từng bước được quan tâm đầu tư, chất lượng ngày được nâng cao, môi trường nông thôn ngày càng được đảm bảo. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân đối với chủ trương lớn của Đảng, chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng NTM ngày được nâng lên; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Đặc biệt thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh đến cuối năm 2016 có nhiều chuyển biến tích cực, đạt khoảng 34,9 triệu đồng người/năm. Trong đó thu nhập bình quân đầu người tại các xã giai đoạn 2011-2015 đạt 39 triệu/người/năm, còn các xã giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 29,6 triệu đồng /người/năm,  tăng  khoảng 19,8 triệu đồng so với trước khi xây dựng NTM. Đến nay có 21/45 xã đạt tiêu chí thu nhập (theo quy định tại quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ) chiếm tỷ lệ 46,7% gồm: Hòa  Long, Long Phước, Tân Hưng, An Nhứt,  Phước Hưng, Phước Tỉnh, Tóc Tiên, Sông Xoài, Tân Hải, Quảng Thành, Cù Bị, Xà Bang, Suối Nghệ, Bình Ba, Xuân Sơn, , Bưng Riềng, Bình Châu, Phước Thuận, Hòa Bình, Bàu Lâm, Xuyên Mộc. 

Một hộ dân chăn nuôi dê tại xã Suối Nghệ - Xã đạt chuẩn NTM năm 2015

Tổng số tiêu chí đã đạt đến nay của 45 xã là 601 tiêu chí, bình quân số tiêu chí đạt được của mỗi xã là 13,4 tiêu chí, tăng thêm 169 tiêu chí so với cuối năm 2015. Trong đó các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2015 tăng thêm 32 tiêu chí và các xã giai đoạn 2016-2020 đạt được 137 tiêu chí.

Đạt được những kết quả trên chính nhờ sự sự chỉ đạo kịp thời của Đảng, chính quyền, và sự vào cuộc tích cực của tất cả các sở, ban, ngành, đoàn thể, sự trách nhiệm của địa phương và sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Về giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội: các địa phương đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp nhằm đạt các tiêu chí, đến nay, kết quả đạt được như sau: tiêu chí 14-giáo dục có 34/45 xã đạt (75,5%); tiêu chí 15-y tế có 27/45 xã đạt (60%); tiêu chí 16-văn hoá có 41/45 xã đạt (91%); tiêu chí 17-môi trường có 23/45 xã đạt (51%); tiêu chí 18-hệ thống chính trị có 35/45 xã đạt (78%); tiêu chí 19-an ninh trật tự xã hội có 39/45  xã đạt (86,6%).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình xây dựng NTM, tỉnh gặp không ít khó khăn, tồn tại cần phải tiếp tục khắc phục. Đến nay mới chỉ có 35/45 xã lập quy hoạch (đạt 77,7%) và 26/45 xã lập đề án xây dựng nông thôn mới (đạt 58%), đây là tỷ lệ tương đối thấp so với các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và của cả nước do năng lực của các đơn vị tư vấn còn nhiều hạn chế. Việc huy động vốn từ doanh nghiệp tham gia vào việc xây dựng nông thôn mới tại các địa phương còn hạn chế, do tình hình kinh tế khó khăn, doanh nghiệp không tích cực đầu tư vào nông nghiệp và do đặc thù một số địa phương có ít doanh nghiệp đóng trên địa bàn nên huy động đóng góp rất hạn chế. Về ô nhiễm môi trường: các xã Tóc Tiên, Sông Xoài, Tân Hòa, Tân Hải của huyện Tân Thành và xã Phước Hưng của huyện Long Điền chưa được giải quyết triệt để, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương.

Năm 2017, tiếp tục nỗ lực giữ vững và  nâng cao các tiêu chí tại các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và thực hiện thành công Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội, quốc pḥng – an ninh năm 2017 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể: Phấn đấu có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017 là xã Xuyên Mộc (17 tiêu chí), xã Phước Thuận (14 tiêu chí) huyện Xuyên Mộc và xã Tân Hải (12 tiêu chí) huyện Tân Thành; Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,5%, ngư nghiệp tăng 4,07%; Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 99,8%, tỷ lệ sử dụng nước máy đạt tiêu chuẩn quốc gia đạt 78%. Đặc biệt tổ chức phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, phấn đấu đến cuối năm 2017 thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/người/năm.

Xây dựng nông thôn mới thật sự luôn là một nhiệm vụ có nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng vì tính nhân văn cao đẹp của chương trình là tất cả vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn mà tất cả chúng ta luôn hướng về phía trước, vượt lên tất cả, chung sức đồng lòng để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, giàu đẹp và phát triển bền vững.

BBT