Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Đề án hỗ trợ lãi suất tại các xã xây dựng nông thôn mới – sự cần thiết cho hiệu quả để phát triển sả
03:26 | 19/01/2017 Print   E-mail    

Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 2011-2015, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các sở ngành, địa phương, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân trong toàn tỉnh, Chương trình MTQG xây dựng NTM đã gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ, bộ mặt nông thôn ngày một khang trang, hiện đại, đời sống vật chất tinh thần dần được nâng cao.

Tuy nhiên, để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức, đặc biệt về tiêu chí thu nhập. Theo quy định năm 2016, các xã xây dựng nông thôn mới ở Bà Rịa-Vũng Tàu đạt tiêu chí về thu nhập có thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm trở lên. Đến nay, toàn tỉnh chỉ có 5/45 xã đạt tiêu chí thu nhập so với quy định về thu nhập bình quân đầu người/năm năm 2016, chiếm tỷ lệ 11% bao gồm: Phước Tỉnh, Tóc Tiên, Sông Xoài, Tân Hải và Lộc An.

Quy định về các tiêu chí thu nhập tăng dần qua mỗi năm, trong khi đó thực tế cuộc sống người dân khu vực nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn do sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều rủi ro như: thiên tai, dịch bệnh, giá cả bấp bênh, sản xuất còn manh mún nhỏ lẻ… Lãi suất ngân hàng dành cho lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ vẫn dao động trong khoảng từ 8-10%. Nhu cầu vốn đầu tư vào sản xuất chăn nuôi khá cao nhưng người nông dân vẫn chưa mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất do thiếu vốn, lợi nhuận thấp, nhiều rủi ro.

Để thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân một số tỉnh, thành phố như Hà Tĩnh, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Trị... đã ban hành các chính sách tín dụng phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Trong đó, Hà Tĩnh, Tp Hồ Chí Minh là một những địa phương đi đầu trong cả nước trong việc ban hành chính sách về hỗ trợ lãi suất để đầu tư phát triển sản xuất và đã gặt hái được nhiều thành công trong việc triển khai thực hiện, góp phần khơi thông dòng vốn đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt nam Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tính đến tháng 5/2016, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chi 149,501 tỷ đồng đề thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất và đã huy động được 3.114,2 tỷ vốn của các ngân hàng thương mại để đầu tư các mô hình, dự án phát triển sản xuất cho khoảng 30.969 lượt khách hàng vay nguồn vốn. Còn ở Tp. Hồ Chí Minh, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, đến tháng 12/2015, Thành phố đã chi khoảng hơn 100 tỷ đồng đề thực hiện hỗ trợ lãi suất. UBND tỉnh đã ký 4.504 Quyết định phê duyệt cho 15.328 hộ vay vốn, huy động được 6.759, 8 tỷ đồng vốn đầu tư, trong đó có 4.013  tỷ vốn vay để phát triển sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản diêm nghiệm và ngành nghề nông thôn tại các huyện ngoại thành. Chính sách về hỗ trợ lãi suất thực sự đang là chất “xúc tác’’ hiệu quả để phát triển sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương trong cả nước.

Đối với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, theo nguyện vọng của đông đảo người dân và đề xuất của các huyện và thành phố Bà Rịa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng đề án hỗ trợ lãi suất tín dụng cho các xã xây dựng nông thôn mới và lấy ý kiến góp ý của các Sở, Ban, Ngành. Ngày 19/12/2016,UBND tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu đã tổ chức họp lấy ý kiến hoàn chỉnh dự thảo Đề án.

Việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ lãi suất tại các xã xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2017-2020 được kỳ vọng là đòn bẩy đưa nền nông nghiệp tỉnh nhà bước sang trang mới, phát huy được tiềm năng và lợi thế để phát triển một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 09-NQ/ĐH ngày 23/10/2015 Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020 phấn đấu đến năm 2020 có 36/45 xã và 2 huyện Đất Đỏ, Long Điền đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 59 triệu đồng/người/năm.

                                                                                BBT