Các Đơn Vị Trực Thuộc Các Đơn Vị Trực Thuộc
Ươm mầm xanh cho tương lai
02:19 | 29/11/2013 Print   E-mail    

Chụp hình lưu niệm tại khu vực trồng cây rừng

   Ươm mầm xanh cho tương lai là một hoạt động trồng cây gây rừng trong khu vực trồng cây lưu niệm của Khu BTTN Bình Châu – Phước Bửu đang được rất nhiều đơn vị đăng ký tham gia. Đây được xem là hành động thiết thực với môi trường sống hiện nay. Số cây rừng được trồng không nhiều nhưng ý nghĩa của nó thật lớn lao, nó đã khẳng định sự thay đổi về nhận thức của người tham gia trong hoạt động trồng cây gây rừng này, đồng thời để mọi người cùng nhận thức rõ tầm quan trọng của rừng đối với đời sống con người qua đó mọi người sẽ có những hành động thân thiện với môi trường.

Ngày 7/7/2013 vừa qua công ty Brother Internetional Việt Nam đến thăm quan Vườn sưu tập cây gỗ rừng thuộc Khu BTTN Bình Châu – Phước Bửu và đã có hoạt động trồng cây lưu niệm với mục đích Ươm mầm xanh cho tương lai. Việc làm có ý nghĩa này được lãnh đạo Khu BTTN Bình Châu – Phước Bửu hoan nghênh.
                                                                                Nguyễn Bá Xuân
                                                                        Phòng GDTTMT & DLST