Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Khi nhà nông không còn ruộng
03:43 | 06/11/2013 Print   E-mail    

             Vấn đề dạy nghề và hỗ trợ việc làm đã trở nên vô cùng bức thiết đối với những người dân bị thu hồi đất nông nghiệp ở vùng đô thị hoá. Trước nhu cầu việc làm cho người lao động có đất bị thu hồi, các cấp chính quyền và các ban ngành, đoàn thể đã năng động, sáng tạo triển khai nhiều lớp dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

             Tỉnh ta có tốc độ phát triển công nghiệp khá nhanh, đến nay đã hình thành 11 khu công nghiệp đang hoạt động với 6.350 ha. Điều đó kéo theo hàng nghìn ha đất nông nghiệp được thu hồi để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và giao thông. Thực tế, các khu công nghiệp đã đem lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách tỉnh, đời sống của người dân hưởng lợi từ các khu công nghiệp được tăng lên. Thời gian qua, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng nghìn người, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Do đó, việc dạy nghề, truyền nghề, tạo việc làm mới được cấp uỷ, chính quyền hết sức quan tâm.  
            Qua việc mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh thực hiện quyết định 3576/QĐ-UBND của UBND tỉnh, số người đã qua đào tạo là 3.870 người, trong đó có 2.100 người được cấp chứng nhận. Điều đáng chú ý là số người có việc làm và tự giải quyết việc làm sau khi tốt nghiệp là 1.739 người, đạt 82,81%, trong đó học viên các lớp nông nghiệp có tỷ lệ việc làm trên 95%. Qua đó đã xuất hiện những mô hình hay và được nhân rộng, như mô hình trồng rau an toàn, trồng hoa lan, cây cảnh ở Tân Hải (Tân Thành); kỹ thuật chăm sóc và cạo mủ cao su, trồng cà tím theo tiêu chuẩn Vietgap ở Châu Đức, Xuyên Mộc; mô hình trồng nấm ở Hoà Long (Bà Rịa)… đã giúp nhiều gia đình thoát nghèo hoặc vươn lên làm giàu. Có được kết quả trên là hầu hết số người đến độ tuổi lao động trong toàn tỉnh thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp đều được tham gia các lớp học nghề miễn phí. Bằng hình thức “cầm tay chỉ việc” và học nghề ở các trung tâm dạy nghề của tỉnh, huyện, các trường cao đẳng nghề trên địa bàn đã góp phần tạo việc làm, giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng nghìn lao động tại các vùng có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi.  
            Tuy nhiên, thời gian qua, mặc dù chính quyền các cấp và doanh nghiệp đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp như đào tạo nghề, mở nghề mới nhưng công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm còn chưa đầy đủ, mới chỉ giải quyết được chủ yếu việc làm cho các lao động có tay nghề, sức khoẻ và trong độ tuổi. Qui mô và chất lượng công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm còn thấp, chưa thật sự đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân nông thôn. Tỷ lệ lao động nông thôn đã quan đào tạo nghề và được cấp giấy chứng nhận học nghề còn thấp; chưa có sự kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn để họ tham gia vào quá trình đào tạp và tạo việc làm cho người lao động nhất là các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động với số lượng lớn như may công nghiệp, giày da, chế biến hải sản…; đào tạo không đi đôi với giải quyết việc làm, không gắn với nhu cầu người học và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Mặt khác, điều kiện cơ sở vật chất và kinh phí phục vụ công tác còn gặp nhiều khó khăn; nội dung chương trình, giáo trình về dạy nghề cho nông dân còn thiếu, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên dạy nghề nhiều nơi vừa thiếu, vừa yếu. Bản thân các trung tâm dạy nghề nhiều lúc cũng không nắm được có bao nhiêu học viên đã qua học nghề là đối tượng bị thu hồi đất. Điều này cho thấy sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, đoàn thể địa phương trong việc đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất chưa được chặt chẽ.  
            Để giải quyết vấn đề việc làm cho nông dân bị mất đất, cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về dạy nghề, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đến các nhóm đối tượng mà cụ thể là phổ biến đến các chi, tổ hội nông dân; nâng cao ý thức học nghề cho lao động; chú trọng công tác khảo sát nhu cầu học nghề theo nhu cầu của người lao động; bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dạy nghề. Bên cạnh đó, Nhà nước và các cấp, các ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp và nông dân trong đào tạo nghề, nhất định phải gắn với nhu cầu xã hội và phù hợp với thực tế, phải có kế hoạch đào tạo, nghĩa là đào tạo xong có thể tìm việc ngay.