Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Ứng dụng các giống lúa kháng bệnh cho cả vùng ĐBSCL
02:33 | 19/06/2012 Print   E-mail    

Sáng 20/12/2011, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ tổ chức họp hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đánh giá tính kháng bệnh lùn lúa cỏ, lùn xoắn lá và tungro trên bộ giống cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”. Theo Viện Lúa ĐBSCL- chủ nhiệm đề tài này - bắt đầu thực hiện nghiên cứu từ năm 2007, đến nay đã xác định được 4 giống lúa chống chịu với cả 3 bệnh lùn lúa cỏ, lùn xoắn lá và tungro.

 Các giống gồm: OM5930, VN121, KG1, OM6074 và 2 loại giống chống chịu cả 3 bệnh ở mức độ trung bình là OM4900 và HD91. Tất cả các loại giống này đều được thanh lọc có khả năng chống chịu tốt đối với bệnh lùn lúa cỏ, lùn xoắn lá và tungro trong điều kiện nhà lưới và cả trên đồng ruộng. Với kết quả nghiên cứu này, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, Viện Lúa ĐBSCL sẽ phối hợp và nhanh chóng triển khai, ứng dụng các giống lúa kháng bệnh vào sản xuất, góp phần làm tăng năng suất và chất lượng cây lúa, giảm giá thành sản xuất, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân vùng ĐBSCL.

 

Nguồn: Báo Cần Thơ