CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI
Web Content Image

Tập trung thúc đẩy thực hiện cơ cấu lại ngành gắn với xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 là 36/45 xã đạt 80%, Số huyệt đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 là 2/8

Đọc tiếp »
Web Content Image

Phấn đấu có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017 là xã Xuyên Mộc (17 tiêu chí), xã Phước Thuận (14 tiêu chí) huyện Xuyên Mộc và xã Tân Hải (12 tiêu chí) huyện Tân Thành

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 16/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Đối với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, theo nguyện vọng của đông đảo người dân và đề xuất của các huyện và thành phố Bà Rịa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng đề án hỗ trợ lãi suất tín dụng...

Đọc tiếp »
Tin bài khác