CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI
Web Content Image

Đến nay 7 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và 02 xã Phước Tân, Hòa Hiệp huyện Xuyên Mộc phấn đấu‎ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đã đạt 19/19 tiêu chí trong năm 2019 được Đoàn thẩm định...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sau 09 năm triển khai thực hiện Chương trình, huyện Đất Đỏ luôn đi đầu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện nói chung và các xã nói riêng đã có nhiều...

Đọc tiếp »
Web Content Image

rong những năm qua, UBND và Ban quản lý xã Láng Lớn đã tập trung thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động và đề ra nhiều giải pháp hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ lớn của cả hệ thống chính trị cũng như nhân dân xã Nghĩa Thành, nhưng đặt ra thách thức không nhỏ như thu nhập của người dân chủ...

Đọc tiếp »
Web Content Image

oàn thành 19 tiêu chí đã khó, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí càng khó hơn. Vì vậy, ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn thôn mới năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Lộc...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sau nhiều năm thực hiện, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, xã Long Tân đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương....

Đọc tiếp »
Web Content Image

Nhằm phát huy sức mạnh của cả ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để chung sức xây dựng nông thôn mới, vận động toàn thể công chức, viên chức và người lao động tham gia...

Đọc tiếp »
Web Content Image

ính đến nay, toàn tỉnh có 45/45 xã (tỷ lệ 100%) đã được phê duyệt Quy hoạch xã nông thôn mới(trong đó 44 xã lập quy hoạch nông thôn mới, 01 xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc lập quy hoạch đô thị); 33/45 xã...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sáng 6/3/2020, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định, xét, công nhận xã Nghĩa Thành, Láng Lớn huyện Châu Đức đạt chuẩn nông...

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND tỉnh đã ra Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 công nhận xã Suối Nghệ huyện Châu Đức đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019; Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 14/2/2020 công nhận xã Bông...

Đọc tiếp »
Showing 1 - 10 of 125 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 13