HƯỚNG DẪN - CHÍNH SÁCH HƯỚNG DẪN - CHÍNH SÁCH
Web Content Image

Tưới đúng lúc: Đó là khi cây phân hóa mầm hoa đầy đủ, nếu tưới muộn quá cây sẽ bị suy kiệt, rụng lá, khô cành; nếu tưới sớm: hoa sẽ nở ít, hoa không nở tập trung, gây trở ngại trong việc thu hoạch,...

Đọc tiếp »
Web Content Image

EC đưa ra 09 khuyến nghị Việt Nam cần phải thực hiện ngay trong 06 tháng (từ 23/10/2017 đến 23/4/2018), cụ thể: (i) Sửa đổi khung pháp lý để đảm bảo tuân thủ các quy tắc quốc tế và khu vực áp dụng cho...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Theo Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT, thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới phải được khảo nghiệm theo quy trình phù hợp với từng đối tượng vật nuôi. Trường hợp chưa có quy trình khảo nghiệm do Bộ ban hành...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những vi phạm về nuôi tôm nước lợ trong vùng nước ngọt, nhất là các vi phạm về thực hiện quy hoạch, về bảo vệ môi trường, sử dụng chất cấm, chất không có...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Quản lý thả nuôi trong vùng quy hoạch nơi có đủ điều kiện tốt cho ngao/nghêu sinh trưởng. Không nuôi ở những nơi nước nông có thời gian phơi bãi dài từ 3-4 giờ trở lên sẽ làm cho ngao/nghêu bị chết do...

Đọc tiếp »
Tin bài khác