HƯỚNG DẪN - CHÍNH SÁCH HƯỚNG DẪN - CHÍNH SÁCH
Web Content Image

các đối tượng phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng là nhà máy thủy điện phải chi trả tiền dịch vụ bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối, điều tiết và duy trì nguồn...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn hỗn hợp (QCVN 02-31-1: 2019/BNNPTNT) quy định các chỉ tiêu an toàn và giới hạn cho phép đối với Thức ăn hỗn hợp (mã HS 2309.90.13; 2309.90.19) dùng trong nuôi...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Theo Nghị quyết, đến năm 2030, nông nghiệp Việt Nam thuộc top 15 nước phát triển nhất thế giới, trong đó ngành chế biến nông sản đứng trong số 10 nước hàng đầu thế giới; Việt Nam là một trung tâm chế...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Trong 4 ngày từ 23/7/2019 đến ngày 26/7/2019 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hai lớp tập huấn về lĩnh vực thủy sản. Trong đó một lớp về Kỹ thuật nuôi thâm canh cá nước ngọt (2...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có 138 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, trong đó có ít nhất 15 HTX ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp gồm các loại: Công nghệ sinh học trong nông...

Đọc tiếp »
Tin bài khác