Hướng dẫn - Chính Sách Hướng dẫn - Chính Sách
Hướng dẫn tái đàn trong chăn nuôi heo
10:56 | 03/01/2020 Print   E-mail    

Hiện nay, bệnh Dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) đã giảm mạnh; nhiều địa phương đã hết dịch (qua 30 ngày) và chưa có dịch tái phát; giá heo hơi đang ở mức cao nhất trong lịch sử, dao động khoảng 95.000-100.000 đông/kg heo thịt hơi và còn có thể tăng cao từ nay tới Tết Nguyên Đán. Chính vì vậy nhu cầu tái đàn của người chăn nuôi hiện nay là rất lớn. Tuy nhiên, bệnh DTHCP là bệnh rất nguy hiểm, vi rút DTHCP có khả năng tồn tại rất lâu trong môi trường và trong các sản phẩm của heo, hiện chưa có vắc xinthuốc điều trị đặc hiệu. Đặc biệt do tình hình chăn nuôi heo ở nước ta chủ yếu là nuôi nhỏ lẻ, phân tán; công tác vệ sinh sát trùng ổ dịch, tiêu hủy heo bệnh, giám sát dịch bệnh, kiểm dịch vận chuyển heo và sản phẩm heo…tại một số địa phương còn chưa thực hiện nghiêm túc. Vì vậy nếu người chăn nuôi nóng vội tái đàn khi chưa đảm bảo các điều kiện cần thiết thì sẽ dễ tái phát dịch gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi và ngân sách của nhà nước.

Thực hiện vệ sinh, sát trùng môi trường chăn nuôi trước khi tái đàn heo

Để đảm bảo việc nuôi tái đàn heo hiệu quả và giảm thiểu nguy tái phát dịch, ngày 9/12/2019, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh DTHCP đã ban hành Công văn số 13/BC  ĐDTLCP đề nghị UBND các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành và chính quyền các cấp tổ chức hướng dẫn việc nuôi tái đàn heo, cụ thể như sau:

1.     Nguyên tắc tái đàn heo:

             a) Nuôi tái đàn heo tại sở chăn nuôi heo chưa bị dịch bệnh DTHCP hoặc đã bị dịch nhưng đã qua 30 ngày không tái phát bệnh DTHCP; bảo đảm an toàn dịch bệnh.

b)     Chủ cơ sở phải áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp tổng cách ly vệ sinh, sát trùng bằng hóa chất, bằng vôi; nâng cấp cơ sở vật chất, dụng cụ chăn nuôi bảo đảm để áp dụng có hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học.

c)       Bảo đảm cân bằng cung cầu.

2.      Yêu cầu đối vói cơ sở nuôi tái đàn heo:

a)     Nuôi tán đàn heo tại địa phương đã công bố hết bệnh DTHCP:

Cơ sở chỉ nuôi tái đàn heo tại địa phương đã công bố hết bệnh DTHCP khi đáp ứng các yêu cầu sau:

-  Chủ cơ sở nuôi phải kê khai với chính quyền cơ sở truớc khi thực hiện việc nuôi tái đàn heo;

-  Có chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, con giống, thức ăn nuớc uống, chăm sóc, nuôi duỡng, vệ sinh thú y và các biện pháp an toàn sinh học theo các quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y hoặc đã được chứng nhận cơ sở an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, VietGAPH, GlobalGap trong chăn nuôi; định kỳ lấy mẫu môi truờng, nguồn nước... xét nghiệm khẳng định không có vi rút DTHCP;

-  Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 4249/BNN-TY ngày 18/6/2019 về việc kiểm soát vận chuyển heo để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh DTHCP; Công văn số 5329/BNN-CN ngày 25/7/2019 về việc tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi heo để phòng, chống bệnh DTHCP; trong đó lưu ý:

+ Hằng ngày thực hiện việc vệ sinh, sát trùng chuồng nuôi, máng ăn, dụng cụ chăn nuôi; có biện pháp ngăn chặn côn trùng, gặm nhấm để tránh mang mầm bệnh từ ngoài vào trong chuồng, trại nuôi heo;

+ Bổ sung chế phẩm nâng cao sức đề kháng cho đàn heo;

+ Ghi chép các hoạt động chăn nuôi, quản dịch bệnh, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học.

-  Kê khai với chính quyền cơ sở trước khi thực hiện việc nuôi tái đàn heo. Trường hợp không kê khai và để xảy ra dịch bệnh thì bị xử lý theo quy định không được h trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

b)     Nuôi tán đàn heo tại địa phương chưa công bố hết bệnh DTHCP:

Chỉ thực hiện nuôi tái đàn heo khi đáp ứng các yêu câu sau:

-  Cơ sở chăn nuôi tập trung đã được chứng nhận là sở an toàn dịch bệnh, VietGAPH, GlobalGap trong chăn nuôi;

-  Được chính quyền cơ sở, cơ quan chuyên môn thú y địa phương kiểm tra, xác nhận đáp ứng đủ yêu cầu nuôi tái đàn.

3.     Các bước nuôi tái đàn heo:

a)  Nuôi chỉ báo với số lượng khoảng 10% tổng số heo có thể nuôi tại cơ sở có quy mô và khả năng nuôi trên 100 con heo ở một thời điểm hoặc nuôi không quá 10 con heo đối với cơ sở có quy mô và khả năng nuôi 100 con.

b)  Hằng ngày theo dõi, giám sát chặt chẽ số heo nuôi chỉ báo trong khoảng thời gian ít nhất 30 ngày; trường họp cần thiết lấy mẫu xét nghiệm phát hiện mầm bệnh DTHCP (chủ cơ sở có thể tự lấy dưới sự giám sát của cán bộ thú y hoặc cán bộ thú y cơ sở thực hiện việc lấy mẫu). Trường hợp nghi heo bị bệnh, phải khai báo ngay cho chính quyền, cơ quan thú y và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

c)   Sau khi nuôi chỉ báo được ít nhất 30 ngày, nếu heo không có biểu hiện bệnh hoặc mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với bệnh DTHCP (áp dụng đối với trường hợp lấy mẫu xét nghiệm), thực hiện nuôi tái đàn thận trọng và có thể nuôi đạt 100% quy mô chăn nuôi của cơ sở.

d)   Chính quyền sở và các cơ quan thú y địa phương tổ chức kiểm tra xác nhận điều kiện nuôi tái đàn; tăng cường việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh.

                                                                                                   Trần Đức Quân – Chi cục CNTY