Hướng dẫn - Chính Sách Hướng dẫn - Chính Sách
Triển khai Đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
07:20 | 12/11/2019 Print   E-mail    


          Nhằm thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ rừng, tạo điều kiện quản lý, bảo vệ, sử dụng tài nguyên rừng và tài nguyên đất lâm nghiệp hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 5/11/2019 về triển khai Đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Thời gian bắt đầu thực hiện là từ ngày 01/01/2020.

Lực lượng Kiểm lâm và chủ rừng tuần tra, kiểm tra trên địa bàn huyện Xuyên Mộc


          Theo đó, các đối tượng phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng là nhà máy thủy điện phải chi trả tiền dịch vụ bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối, điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất thủy điện: Nhà máy thủy điện Sông Ray-huyện Châu Đức; Các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất nước sạch:Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu; Công ty cổ phần cấp nước Châu Đức; Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ; Công ty TNHH cấp nước Tóc Tiên; Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Trạm cung cấp nước huyện Côn Đảo; Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phải chi trả tiền dịch vụ bảo vệ, duy trì vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng.

          Các đối tượng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, được nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng: Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu; Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu; Các cá nhân, hộ gia đình ký hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng với các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu.

          UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ rừng tổ chức mời các cơ sở kinh doanh du lịch phải chi trả tiền dịch vụ môi trường phố biến các quy định của pháp luật có liên quan đến việc các đơn vị phải thực hiện các chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định; Chỉ đạo 04 đơn vị chủ rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất nêu trên căn cứ bản danh sách các cơ sở du lịch trên địa bàn có xác nhận của UBND cấp huyện, tiến hành ký hợp đồng chi trả dịch vụ môi trường rừng trực tiếp với từng cơ sở kinh doanh du lịch có liên quan.

          Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng ký hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng với các đối tượng phải chi trả dịch vụ môi trường rừng; Hướng dẫn các chủ rừng ký hợp đồng chi trả dịch vụ môi trường rừng với các cá nhân, hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng theo đúng quy định; Ký hợp đồng chi trả dịch vụ môi trường rừng trực tiếp với các cơ sở kinh doanh du lịch...

          Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các chủ rừng rà soát, xác định bản đồ, số liệu về vị trí, phạm vi, diện tích, trạng thái rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng thống nhất giữa bản đồ và thực địa, báo cáo UBND tỉnh những trường hợp giao đất, giao rừng, khoán rừng không đúng quy định của pháp luật...

                                                                             VTH