Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Quy định mới về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai và bảo vệ công trình thủy lợi
09:27 | 27/08/2019 Print   E-mail    

         Ngày 18/7/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều. 

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi Nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

       

            Để bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, Điều 17 đã được sửa đổi, bổ sung như sau: Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi Nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Đối với hành vi vi phạm quy định về Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau: Phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi hoạt động sai nội dung quy định trong Giấy phép nuôi trồng thủy sản.

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi: Không thực hiện kiểm tra đập, hồ chứa thủy lợi theo nội dung và chế độ quy định; không có hoặc không tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công; không thực hiện kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định; Không có hoặc không thực hiện phương án bảo vệ đã được phê duyệt; không có hoặc không rà soát, điều chỉnh, bổ sung hằng năm hoặc không thực hiện phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Nghị định 65/2019/NĐ-CP cũng quy định: Đối với hành vi vi phạm hành chính xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm.

Nghị định 65/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 09/9/2019.

                                                                             VTH