Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 08/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT
10:10 | 09/08/2019 Print   E-mail    

Ngày 01/8/2019, ông Trần Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì cuộc họp giao ban 7 tháng đầu năm 2019, tham dự cuộc họp gồm có: Lãnh đạo các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở; phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố; Các Ban quản lý: Cảng cá Cát Lở, Vườn Quốc gia Côn Đảo, Dự án chuyên Ngành nông nghiệp và PTNT; Hội Làm vườn; các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và toàn thể công chức cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT.

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn trong 07 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Về trồng trọt:

- Tiến độ sản xuất vụ Hè Thu 2019: Tính đến ngày 15/7/2019, tổng diện tích cây hàng năm đã xuống giống là 26.280 ha, đạt 96,9% kế hoạch vụ, gồm: 8.534 ha lúa, 5.847 ha bắp, khoai mì 7.584 ha, 1.550 ha rau các loại, 295 ha đậu các loại,…

- Tình hình thu hoạch cây lâu năm trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 (ước): Mủ cao su 2.250 tấn, tăng 2,3% so cùng kỳ; trái cây các loại 876 tấn, tăng 11,9% so cùng kỳ; trong 7 tháng đầu năm, sản lượng hồ tiêu 21.266 tấn, tăng 29,4% so cùng kỳ; hạt điều 10.984 tấn, tăng 8,5% so cùng kỳ.

2. Về chăn nuôi:

+ Tổng đàn heo 417.000 con, bằng 100% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 5.387.000 con, tăng 4,6% so cùng kỳ; tổng đàn trâu bò 60.214 con, tăng 4,2% so cùng kỳ; tổng đàn dê, cừu 139.115 con, tăng 4,5% so cùng kỳ.

+ Sản lượng thịt hơi các loại: 9.259 tấn, trong đó: Thịt heo 5.732 tấn, bằng 97,6% so cùng kỳ; thịt trâu, bò 602 tấn, tăng 4,3% so cùng kỳ; thịt gia cầm 2.553 tấn, tăng 5,1% so cùng kỳ; thịt dê, cừu 372 tấn, tăng 4,8% so cùng kỳ. Trứng gia cầm: 20.200.000 quả, bằng 100% so cùng kỳ; sữa tươi 76 tấn, bằng 100% so cùng kỳ.

 3. Về Khai thác thủy sản: Trong 7 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã đóng mới 16 tàu cá, tổng số tàu cá hiện nay là 5.859 chiếc, tăng 01 chiếc so với tháng trước. Sản lượng khai thác trong tháng 7/2019 là 29.052 tấn, tăng 2,5% so cùng kỳ.

4. Về Nuôi trồng thủy sản: Diện tích đang nuôi trồng thủy sản trong tháng 7/2019 là 6.309 ha, trong đó: 1.823,4 ha nuôi nước ngọt và 4.485,6 ha nuôi nước mặn, lợ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 7/2019 là 1.637 tấn, tăng 3,4% so cùng kỳ.

5. Về Diêm nghiệp: Tổng diện tích sản xuất niên vụ 2018 - 2019 là 712 ha (trong đó có 35 ha sản xuất muối sạch theo phương thức trải bạt). Tính đến nay đã vào mùa mưa nên niên vụ muối năm nay đã cơ bản kết thúc, bà con diêm dân đã thu hoạch được 53.339 tấn, đạt 90,4% kế hoạch.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 7/2019 là 1.637 tấn, tăng 3,4% so cùng kỳ

Cuộc họp cũng đã nghe các phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế các địa phương, các doanh nghiệp, hợp tác xã trình bày những kiến nghị, đề xuất và ý kiến trả lời, làm rõ của các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở. Sau đó, ông Trần Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã kết luận như sau:

1. Đề nghị các địa phương, đơn vị trực thuộc, phòng chuyên môn thuộc Sở tập trung triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019 của ngành nông nghiệp (theo Văn bản số 1911/SNN-KHTC ngày 31/7/2019 của  Sở Nông nghiệp và PTNT) nhằm đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

2. Về công tác phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi:

- Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Phối hợp với các địa phương tổ chức sơ kết đánh giá kết quả, những kinh nghiệm, hạn chế trong công tác phòng chống dịch tại từng địa phương, từ đó đề xuất kế hoạch, giải pháp thực hiện trong thời gian tới (trong đó cần lưu ý việc thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi sau khi tiêu hủy số heo mắc bệnh).

- Đề nghị các địa phương quan tâm, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên ngành tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong việc phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi tại địa phương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tiêu hủy heo mắc bệnh tại địa phương.

3. Giao Chi cục Kiểm lâm:

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phân giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện theo đúng tiến độ.

- Chủ trì tổ chức kiểm tra đánh giá công tác trồng rừng trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời tiếp tục đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác trồng rừng năm 2019, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được duyệt; Chủ động xây dựng Kế hoạch trồng rừng tại Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu ngay sau khi thực hiện di dời các hộ dân ra khỏi Khu Bảo tồn.

4. Giao BQL Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Đề án ngăn chặn, khắc phục tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, gồm: (i) Dư án xây dựng hàng rào bảo vệ rừng trong Khu Bảo tồn; (ii) Dự án hỗ trợ, bồi thường các hộ dân đang cư trú trong đất rừng đặc dụng Khu bảo tồn; đồng thời, có trách nhiệm đôn đốc BQL Dự án Chuyên ngành nông nghiệp và PTNT đẩy nhanh tiến độ Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân đang cư trú trong Khu Bảo tồn.

- Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái dưới tán rừng thuộc Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu.

5. Giao Trung tâm Khuyến nông nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đổi mới hoạt động khuyến nông, đa dạng hóa các dịch vụ khuyến nông để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

6. Giao Chi cục Thủy sản đẩy mạnh công tác thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Liên minh Châu Âu về chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Tham mưu Sở báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất những giải pháp thực hiện để xem xét, báo cáo UBND tỉnh.

7. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp tục theo dõi, hướng dẫn Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ An Nhứt thực hiện mô hình sản xuất lúa 4.0, đồng thời chuẩn bị các nội dung để tổ chức tổng kết và nhân rộng mô hình. 

VPS