Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 07/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT
09:11 | 05/07/2019 Print   E-mail    

Ngày 02/7/2019, bà Phạm Thị Thúy Yến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì cuộc họp giao ban 6 tháng đầu năm 2019, tham dự cuộc họp gồm có: Lãnh đạo các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở; phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố; Các Ban quản lý: Cảng cá Cát Lở, Vườn Quốc gia Côn Đảo, Dự án chuyên Ngành nông nghiệp và PTNT; Hội Làm vườn; các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và toàn thể công chức cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn trong 06 tháng đầu năm 2019, như sau:

1. Về trồng trọt:

Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019: Tổng diện tích cây hàng năm đã thu hoạch là 12.076 ha, đạt 99,2% kế hoạch vụ. Sản lượng một số cây trồng chính (ước): Lúa 42.019 tấn, bằng 92,1% so cùng kỳ; bắp 7.044 tấn, tăng 11,2% so cùng kỳ; rau các loại 63.973 tấn, tăng 6,9% so cùng kỳ; đậu các loại 203 tấn, tăng 15,6% so cùng kỳ,... Vụ Hè Thu 2019: Đến nay, tổng diện tích cây hàng năm đã xuống giống là 20.636 ha, đạt 76,1% kế hoạch vụ, gồm: 7.067 ha lúa, 5.216 ha bắp, 4.038 ha khoai mì, 1.550 ha rau các loại, 295 ha đậu các loại,...

Tình hình thu hoạch cây lâu năm trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019 (ước): Mủ cao su 1.500 tấn, bằng so cùng kỳ; trái cây các loại 4.673 tấn, tăng 4,2% so cùng kỳ; trong 6 tháng đầu năm, sản lượng hồ tiêu 21.266 tấn, tăng 29,4% so cùng kỳ, đạt 96% kế hoạch; hạt điều 10.984 tấn, tăng 8,5% so cùng kỳ, đạt 112% kế hoạch.

2. Về chăn nuôi:

Tổng đàn heo 407.00 con, bằng 99,6% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 5.276.000 con, tăng 4% so cùng kỳ (gồm: 3.606.000 con gà, tăng 9,3% và 1.670.000 con vịt, tăng 38,4%); tổng đàn trâu bò 60.327 con, tăng 6,9% so cùng kỳ; tổng đàn dê, cừu 138.032 con, tăng 2,4% so cùng kỳ.

Sản lượng thịt hơi các loại: 9.266 tấn, tăng 4,2% so cùng kỳ, trong đó: Thịt heo 5.852 tấn, tăng 3,5% so cùng kỳ; thịt trâu, bò 596 tấn, tăng 3,5% so cùng kỳ; thịt gia cầm 2.422 tấn, tăng 6,1% so cùng kỳ; thịt dê, cừu 396 tấn, tăng 4,8% so cùng kỳ; Trứng gia cầm: 20.700.000 quả, tăng 18,5% so cùng kỳ; sữa tươi 78 tấn, tăng 1,4% so cùng kỳ.

 3. Về Khai thác thủy sản: Trong tháng 6/2019, toàn tỉnh đã đóng mới 02 tàu cá (lũy kế 16 tàu cá), tổng số tàu cá hiện nay là 5.858 chiếc. Sản lượng khai thác trong tháng 29.360 tấn, tăng 6,6% so cùng kỳ.

4. Về Nuôi trồng thủy sản: Diện tích đang nuôi trồng thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2019 là 6.627 ha, trong đó: 1.911,4 ha nuôi nước ngọt và 4.715,6 ha nuôi nước mặn, lợ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 6/2019 là 1.703 tấn, tăng 3,65% so cùng kỳ.

5. Về Diêm nghiệp: Tổng diện tích sản xuất niên vụ 2018 - 2019 là 712 ha (trong đó có 35 ha sản xuất muối sạch theo phương thức trải bạt). Tính đến nay đã vào mùa mưa nên niên vụ muối năm nay đã cơ bản kết thúc, bà con diêm dân đã thu hoạch được 53.339 tấn, đạt 90,4% kế hoạch.

Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng đạt 29.360 tấn

            Cuộc họp đã nghe các phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế các địa phương, các doanh nghiệp, hợp tác xã trình bày những kiến nghị, đề xuất và ý kiến trả lời, làm rõ của các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở.  Sau đó, bà Phạm Thị Thúy Yến – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cũng tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:

1. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục phối hợp với các sở ngành, địa phương tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi, không để dịch bệnh lây lan trên diên rộng.

2. Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ trì, tổ chức buổi làm việc với các địa phương để đánh giá kết quả, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 về việc hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, qua đó đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

3. Giao Chi cục Phát triển nông thôn:

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân 

4. Giao phòng Nghiệp vụ tổng hợp:

- Chủ động phối hợp với Chi cục Kiểm lâm xem xét, hướng dẫn thành phố Vũng Tàu giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thanh lý hợp đồng khoán chương trình 327 ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị của UBND thành phố Vũng Tàu.  

- Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu xử lý nội dung của phòng Kinh tế thành phố Bà Rịa về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với các hộ sản xuất quy mô nhỏ.

5. Ban quản lý Cảng cá Lộc An xây dựng Phương án hoạt động của Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bến Lội - Bình Châu và chủ động đăng ký Lịch làm việc với Lãnh đạo Sở để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tiếp nhận bàn giao Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bến Lội - Bình Châu

6. Đề nghị Ban quản lý Dự án Chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT sớm hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các công trình mở rộng tuyến ống cấp nước khu vực huyện Đất Đỏ và huyện Xuyên Mộc.

7. Đề nghị các địa phương:

- Chủ động làm việc với Chi cục Phát triển nông thôn về những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019 tại địa phương.

- Chủ động nghiên cứu và thực hiện theo đúng các nội dung được quy định tại Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phục vụ phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 và Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị các địa phương có văn bản cụ thể gửi các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để xem xét, giải quyết.

- Xây dựng Kế hoạch phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn để triển khai thực hiện và kịp thời xử lý khi có dịch bệnh xảy ra tại địa phương. Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật theo dõi, hướng dẫn các địa phương trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch.

- Đề nghị UBND huyện Long Điền hỗ trợ Ban quản lý Dự án Chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT sớm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất để đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật phục sản xuất, chế biến và lưu thông muối trên địa bàn tỉnh, nhất là hạng mục đường dây trung hạ thế và trạm biến áp (gói thầu số 14).

VPS