Thông tin Lâm nghiệp Thông tin Lâm nghiệp
Hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã theo quy định mới
09:47 | 05/04/2019 Print   E-mail    

Ngày 22/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2019/NĐ-CP quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2019); đồng thời theo đó các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ, cấp phép nuôi, trồng động vật, thực vật hoang dã như: Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006, Điều 5 Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/1/2011, Chương IV Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012, Thông tư số 16/2007/TT-BNN ngày 14/02/2007, Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hết hiệu lực thi hành.

Cơ sở nuôi Nhím của hộ ông Nguyễn Hữu Đệ tại ấp 2, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc

              Do đó, để tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, đảm bảo các trình tự, thủ tục trong việc nuôi các loài động vật rừng thông thường; nuôi, trồng các loài động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật rừng hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP,

Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hiện đang nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lập hồ sơ, thủ tục thông báo, đề nghị cấp mới (đối với cơ sở chưa đăng ký nuôi, trồng) hoặc cấp bổ sung (đối với cơ sở trước đây đã đăng ký gây nuôi) mã số cơ sở nuôi, trồng theo quy định mới, cụ thể:

1. Đối với cơ sở nuôi động vật rừng thông thường (Theo Điều 11- Nghị định 06/2019/NĐ-CP)

Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày đưa động vật rừng thông thường về cơ sở nuôi, tổ chức, cá nhân chỉ cần gửi thông báo (kèm theo giấy tờ chứng minh nguồn gốc động vật rừng hợp pháp) đến Hạt Kiểm lâm cấp huyện để theo dõi, quản lý; đồng thời chủ cơ sở nuôi phải mở sổ ghi chép theo dõi vật nuôi theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP (không phải gửi thông báo cho UBND cấp xã quản lý, theo dõi như trước đây theo quy định tại Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT).

2. Đối với cơ sở nuôi, trồng các loài động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB, IA và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục I CITES vì mục đích thương mại (Theo Điều 17- Nghị định 06/2019/NĐ-CP):

Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp mới hoặc cấp bổ sung mã số cơ sở nuôi gồm: đề nghị cấp mã số cở nuôi theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP; bản chính phương án nuôi theo Mẫu số 04 (đối với cơ sở nuôi động vật); bản chính phương án trồng theo Mẫu số 05 (đối với cơ sở trồng thực vật) tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP; kèm theo giấy tờ chứng minh nguồn giống hợp pháp. Chủ cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ tới Cơ quan quản lý Cites Việt Nam, địa chỉ: số 02 Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 024.37335676.

3. Đối với cơ sở nuôi, trồng các loài động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, IIA và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II, III CITES vì mục đích thương mại (Theo Điều 9, 16, 18 Nghị định 06/2019/NĐ-CP):

Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp mới hoặc cấp bổ sung mã số cơ sở nuôi, trồng gồm: đề nghị cấp mã số cở nuôi, trồng theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP; bản chính phương án nuôi theo Mẫu số 06 (đối với cơ sở nuôi động vật); bản chính phương án trồng theo Mẫu số 07 (đối với cơ sở trồng thực vật) tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP; kèm theo giấy tờ chứng minh nguồn giống hợp pháp. Chủ cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ tới Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa chỉ: số 153 đường 27/4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Do thủ tục này hiện chưa được UBND tỉnh quyết định công bố thủ tục hành chính, khi nào thủ tục này được UBND tỉnh quyết định công bố thì sẽ được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tập trung cấp tỉnh, địa chỉ số 4 đường Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, Tp.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu).

* Để nắm rõ, biết thêm chi tiết, đề nghị tổ chức, cá nhân có thể liên hệ trực tiếp với Hạt Kiểm lâm cấp huyện (nơi tổ chức nuôi, trồng) để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Thép