Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Quy định mới về thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ
08:19 | 25/01/2019 Print   E-mail    

Ngày 15/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Theo đó, thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ sẽ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCKTQG) tương ứng. Trường hợp chưa có QCKTQG thì thời hạn sử dụng như sau:

1. Tôm thẻ chân trắng bố mẹ:

-Thời hạn sử dụng tối đa 140 ngày tính từ ngày thông quan đối với tôm bố mẹ nhập khẩu đạt khối lượng ti thiểu 40 g/con đối với tôm đực, 45 g/con đối với tôm cái;

- Tối đa 120 ngày tính từ ngày cho sinh sản lần đầu đối với tôm bố mẹ sản xuất trong nước hoặc tôm nhập khẩu chưa đạt khối lượng tối thiểu nêu trên.

2. Tôm sú bố mẹ:

- Tối đa 80 ngày tính từ ngày thông quan đối với tôm nhập khẩu đạt khối lượng tối thiểu 100 g/con tôm đực, 120 g/con tôm cái;

- Tối đa 60 ngày tính từ ngày cho sinh sản lần đầu đối với tôm bố mẹ sản xuất trong nước, tôm bố mẹ khai thác từ tự nhiên, tôm bố mẹ nhập khẩu chưa đạt khối lượng tối thiểu nêu trên.

3. Cá tra bố mẹ: Tối đa 60 tháng tính từ ngày cho sinh sản lần đầu và cho sinh sản không quá 02 lần/năm.

4. Các giống thủy sản bố mẹ khác: Do cơ sở tự công bố.

Môt cơ sở sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh

Như vậy, so với quy định cũ tại Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013về quản lý giống thủy sảnvà Thông tư 11/2014/TT-BNNPTNT ngày 1/4/2014 Sửa đổi, bổsung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013thì thời hạn sử dụng tôm thẻ chân trắng bố mẹ tăng (trước đâysử dụng không quá 04 tháng kể từ ngày nhập về cơ sở).

Ngoài ra, đối với tôm sú và cá tra thời hạn sử dụng cũng được quy định cụ thể hơn so với Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT(trước đây quy định tôm sú mẹ cho sinh sản tối đa không quá 3 lần/vòng đời; cá tra: cho sinh sản không quá 6 năm và cá cái cho sinh sản không quá 2 lần/năm) giúp cơ quan quản lý dễ theo dõi, giám sát quá trình cho sinh sản của các cơ sở sản xuất giống, tránh tình trạng cơ sở cho sinh sản quá mức, vượt thời hạn sử dụng giống bố mẹ ảnh hưởng đến chất lượng giốngnuôi thương phẩm, gây thiệt hại cho người nuôi.

Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019. Thông tư này thay thế Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013về quản lý giống thủy sảnvà Thông tư 11/2014/TT-BNNPTNT ngày 1/4/2014  Sửa đổi, bổsung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013về quản lý giống thủy sản,cùng một số văn bản khác về quản lý thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.

                                                                                      THÚY NGA - CCTS