Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai Kế hoạch năm 2
03:00 | 02/01/2019 Print   E-mail    

Ngày 27/12/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Đến tham dự và cùng chủ trì Hội nghị có ông Lê Tuấn Quốc – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Cường – Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các Sở, Ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cùng toàn thể cán bộ, công chức của quan Sở Nông nghiệp và PTNT.

Cuộc họp đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn trong năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2019. Cụ thể như sau:

* Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tính theo giá hiện hành là 35.767 tỷ đồng, tăng 8,6% so năm 2017. Trong đó:

- Giá trị sản xuất nông nghiệp (ước) 11.805 tỷ đồng, tăng 8,5% so năm 2017, trong đó: Trồng trọt 7.161 tỷ đồng, tăng 6,6% so cùng kỳ; chăn nuôi 4.645 tỷ đồng, tăng 11,4% so cùng kỳ.

- Giá trị sản xuất thủy sản (ước) 23.837 tỷ đồng, tăng 8,6% so năm 2017, trong đó: Khai thác 21.922 tỷ đồng, tăng 8,9% so cùng kỳ; nuôi trồng 1.915 tỷ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ.

- Giá trị sản xuất lâm nghiệp (ước) 124 tỷ đồng, tăng 11,8% so năm 2017.

* Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tính theo giá so sánh 2010: 18.661 tỷ đồng, tăng 4,41% so năm 2017. Chia theo ngành sản xuất:

- Giá trị sản xuất nông nghiệp (ước) 8.248 tỷ đồng, tăng 4,36% so năm 2017, vượt 0,78% kế hoạch (chỉ tiêu kế hoạch 3,58%), trong đó: Trồng trọt 4.556 tỷ đồng, tăng 3,15% so năm 2017, đạt 100% kế hoạch (chỉ tiêu kế hoạch 3,15%); chăn nuôi 3.693 tỷ đồng, tăng 5,90% so năm 2017, vượt 1,76% kế hoạch (chỉ tiêu kế hoạch 4,14%).

- Giá trị sản xuất thủy sản (ước) 10.339 tỷ đồng, tăng 4,48% so năm 2017, vượt 0,1% kế hoạch (chỉ tiêu kế hoạch 4,38%), trong đó: Khai thác 9.342 tỷ đồng, tăng 4,47% so năm 2017, vượt 0,1% kế hoạch (chỉ tiêu kế hoạch 4,37%); nuôi trồng 997 tỷ đồng, tăng 4,55% so năm 2017, vượt 0,04% kế hoạch (chỉ tiêu kế hoạch 4,51%).

- Giá trị sản xuất lâm nghiệp (ước) 74 tỷ đồng, tăng 1,23% so năm 2017, thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch 1,48%.

* Tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 44% (bằng chỉ tiêu kế hoạch là 44%), trong đó: Tỷ lệ che phủ rừng đạt 13,75%.

* Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8%, trong đó: Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt 84,4%, vượt chỉ tiêu kế hoạch là 82%.

Năm 2019 là năm có vị trí quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt là tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường,... diễn biến ngày càng phức tạp.

Mục tiêu của ngành nông nghiệp là tiếp tục phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, nâng cao giá trị gia tăng trên cơ sở cơ cấu lại ngành gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới nhằm: Nâng cao giá trị, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của ngành; Phát triển công nghiệp bảo quản, chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm;Cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, xóa đói giảm nghèo; Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, sinh thái.

Trong Hội nghị tổng kết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đặt ra các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2019:

- Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tính theo giá so sánh 2010: 19.411 tỷ đồng, tăng 4,02% so năm 2018, chia theo ngành sản xuất: 

+ Giá trị sản xuất nông nghiệp 8.563 tỷ đồng, tăng 3,81% so năm 2018, trong đó: Trồng trọt 4.715 tỷ đồng, tăng 3,50%; chăn nuôi 3.848 tỷ đồng, tăng 4,21%.

+ Giá trị sản xuất thủy sản 10.774 tỷ đồng, tăng 4,21% so năm 2018, trong đó: Khai thác 9.733 tỷ đồng, tăng 4,18%; nuôi trồng 1.041 tỷ đồng, tăng 4,44%.

+ Giá trị sản xuất lâm nghiệp 75 tỷ đồng, tăng 1,19% so năm 2018.

- Duy trì tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 44%, trong đó: Tỷ lệ che phủ rừng đạt 13,75%.

- Tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 99,8%, trong đó tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt 88,4%.

Cũng tại Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018 triển khai Kế hoạch năm 2019, Sở cũng đã trao Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 03 cá nhân có thành tích trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết:

Toàn cảnh Hội Nghị

 

Ông Lê Tuấn Quốc – Phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Văn Cường – Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì Hội nghị

Ông Lê Tuấn Quốc – Phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Văn Cường – Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT trao Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc

Ông Lê Tuấn Quốc – Phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Văn Cường – Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc

Ông Lê Tuấn Quốc – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

VPS