Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 11/2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT
10:20 | 10/12/2018 Print   E-mail    

Ngày 03/12/2018, ông Trần Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì cuộc họp giao ban 11 tháng đầu năm 2018, tham dự cuộc họp gồm có: Lãnh đạo các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở; phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố (vắng: phòng Kinh tế huyện Côn Đảo); Ban quản lý Cảng cá Cát Lở; các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và toàn thể công chức cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT.

Cuộc họp đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn trong 11 tháng đầu năm 2018, cụ thể như sau:

     1. Về trồng trọt:

Tính đến ngày 20/11/2018, đã hoàn thành sản xuất vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu, tiếp tục sản xuất vụ Mùa, cụ thể: diện tích cây hàng năm đã xuống giống là 18.269 ha. Đến nay, diện tích đã thu hoạch là 7.799 ha, đạt 42,7% diện tích gieo trồng, trong đó: 100 ha lúa (sản lượng 479 tấn); 3.047 ha bắp (sản lượng 14.745 tấn); 29 ha khoai lang (sản lượng 78 tấn); 1.798 ha rau các loại (sản lượng 33.924 tấn); 1.678 ha đậu các loại (sản lượng 2.239 tấn), 670 ha đậu phộng (sản lượng 1.007 tấn),…

- Tình hình thu hoạch cây lâu năm trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2018 (ước): Mủ cao su 1.164 tấn, tăng 3,5% so cùng kỳ; trái cây các loại 6.625 tấn, tăng 1,3% so cùng kỳ; trong 11 tháng đầu năm, sản lượng hồ tiêu là 19.196 tấn, tăng 1,7% so cùng kỳ, đạt 106% kế hoạch; hạt điều 8.391 tấn, bằng 70,9% so cùng kỳ, đạt 64% so kế hoạch.

          2. Về chăn nuôi:

Tổng đàn heo 417.750 con, tăng 6,3% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 5.134.352 con, bằng 100% so cùng kỳ; tổng đàn trâu bò 48.285 con, tăng 12,2% so cùng kỳ; tổng đàn dê, cừu 122.512 con, bằng 85,6% so cùng kỳ.

+ Sản lượng thịt hơi các loại: 9.545 tấn, tăng 12,6% so cùng kỳ, trong đó: Thịt heo 6.105 tấn, tăng 7,1% so cùng kỳ; thịt trâu, bò 597 tấn, tăng 12% so cùng kỳ; thịt gia cầm 2.271 tấn, tăng 1,3% so cùng kỳ; thịt dê cừu 572 tấn, tăng 74,4% so cùng kỳ. Trứng gia cầm: 16.132.000 quả, tăng 14,8% so cùng kỳ; sữa tươi 78 tấn, tăng 7,4% so cùng kỳ.

3. Về Khai thác thủy sản: Trong tháng 11/2018, toàn tỉnh đã đóng mới 03 tàu cá (lũy kế 59 tàu cá), tổng số tàu cá hiện nay là 5.910 chiếc, công suất 1.439.478 CV. Sản lượng khai thác trong tháng 28.168 tấn, tăng 4,9% so cùng kỳ.

4. Về Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 11/2018 là 6.321 ha. Trong đó: 1.825,4 ha nuôi nước ngọt và 4.495,3 ha nuôi nước mặn, lợ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng là 1.281 tấn, bằng 98,2% so cùng kỳ.

5. Về Diêm nghiệp: Tổng diện tích đang sản xuất muối niên vụ 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh là 806,7 ha (trong đó có 35 ha sản xuất muối sạch theo phương thức trải bạt). Sản lượng muối đã thu hoạch trong vụ là 56.420 tấn, đạt 85,5% kế hoạch.


Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng đạt 28.168 tấn


             Cũng trong cuộc họp giao ban tháng 11/2018, đồng chí Trần Văn Cường – Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT cũng tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:

1. Giao Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tiến hành kiểm tra tình hình ô nhiễm tại khu chế biến hải sản tập trung xã Lộc An, huyện Đất Đỏ và đề xuất xử lý kịp thời theo quy định đối với các cơ sở vi phạm.

Tăng cường lực lượng phối hợp với Chi cục Thủy sản thực hiện kiểm tra tại cảng cá, Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá và xử lý kịp thời theo quy định đối với các trường hợp không chấp hành, vi phạm các quy định về chống khai thác bất hợp pháp.

2. Giao Chi cục Thủy sản tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền cho các chủ tàu cá (kể cả các tàu cá nghề dịch vụ hậu cần, thu mua thủy sản) và các doanh nghiệp chế biến thủy sản về thực hiện xác nhận, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, ghi sổ nhật ký khai thác theo quy định.

3. Giao Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật chủ trì, phối hợp với Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động người dân sinh sống xung quanh khu vực lòng hồ và thượng nguồn các hồ chứa không vứt, xả rác thải sinh hoạt, cũng như rác thải từ hoạt động sản xuất trồng trọt, chăn nuôi xuống lòng hồ; Phối hợp với Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch thu gom rác thải, chai lọ, bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại các hồ chứa nước, nhất là khu vực thượng nguồn hồ Sông Ray.

4. Giao trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi và Chi cục Thủy lợi tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Tài nguyên và Mội trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai để xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác quản lý môi trường, tài nguyên nước vùng giáp ranh, trong đó có cơ chế phối hợp kiểm tra, giám sát các nguồn thải vùng giáp ranh.

5. Giao Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi tham mưu văn bản đề nghị UBND tỉnh chi đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất lắp đặt các Trạm quan trắc nước mặt tự động tại các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh (ngoài các hồ đã lắp đặt).

6. Giao Chi cục Phát triển nông thôn làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát tất cả các chính sách hỗ trợ trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (nhất là các chính sách khuyến khích liên kết chuỗi sản phẩm nông nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp,…), để tham mưu, đề xuất hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp, hơp tác xã và bà con nông dân.

7. Sở Nông nghiệp và PTNT ghi nhận những kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã (Công ty Cacao Thành Đạt, HTX Bưởi da xanh Sông Xoài, HTX Bàu Mây) về hỗ trợ chính sách vốn, đất đai, xúc tiến thương mại,… Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc xúc tiến triển khai xây dựng mô hình Hội quán, mô hình du lịch sinh thái kết hợp nhà vườn, mô hình cánh đồng mẫu lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh; Giao Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hỗ trợ đăng ký kết nối địa điểm và sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã lên trang Web của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

8. Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với các huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng xuất khẩu, cụ thể: Mô hình trồng nho ăn lá xuất khẩu tại huyện Xuyên Mộc; mô hình trồng bắp và mô hình thu mua lá mãng cầu xuất khẩu tại huyện Đất Đỏ.

9. Giao Chi cục Thủy sản, Chi cục Kiểm lâm tham mưu tổ chức phổ biến nội dung Luật Thủy sản 2017, Luật Lâm nghiệp 2017 đến các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện ngay sau khi các Luật này có hiệu lực.

VPS