Xây Dựng Và Phát Triển NTM Xây Dựng Và Phát Triển NTM
Kết quả thực hiện các tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm
03:46 | 25/10/2018 Print   E-mail    

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Giá trị sản xuất nông, lâm thủy sản là 30.413 tỷ đồng, đạt 84,3% kế hoạch, tăng 13% so cùng kỳ trong đó:

+ Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 10.305 tỷ đồng, đạt 77,8% kế hoạch, tăng 7,5% so cùng kỳ.

+ Giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 20.017 tỷ đồng, đạt 88,1%, tăng 16,2% so cùng kỳ.

 + Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 92 tỷ đồng, đạt 79,1% kế hoạch, tăng 8,7% cùng kỳ.

Thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh hiện đạt khoảng 41,3 triệu đồng người/năm.

Tính đến cuối tháng 9/2018, tổng số tiêu chí của 45 xã xây dựng nông thôn mới là 657 tiêu chí, tăng 29 tiêu chí so với kết quả đạt được cuối năm 2017, trung bình 14,6 tiêu chí/xã, trong đó:

- Thành phố Bà Rịa (03 xã):   Đạt 19 tiêu chí/xã.

- Thị xã Phú Mỹ (05 xã)          :         Đạt 17,6 tiêu chí/xã.     

- Huyện Đất Đỏ (06 xã):                   Đạt 19 tiêu chí/xã.

- Huyện Long Điền (05 xã):     Đạt 16,8 tiêu chí/xã.

- Huyện Xuyên Mộc (12 xã):   Đạt 10 tiêu chí/xã.

- Huyện Châu Đức (14 xã):     Đạt 13,5 tiêu chí/xã.

Đến nay có 20 xã đã được UBND tỉnh Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: Quảng Thành, Cù Bị, Suối Nghệ, Xà Bang, Bình Ba, Xuân Sơn của huyện Châu Đức, Bưng Riềng của huyện Xuyên Mộc; Long Tân, Phước Hội, Long Mỹ, Láng Dài của huyện Đất Đỏ; An Ngãi, An Nhứt, Tam Phước của huyện Long Điền; Châu Pha, Sông Xoài, Tóc Tiên của Huyện Tân Thành và Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng của Thành phố Bà Rịa. Các xã đang tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

* Kết quả theo nhóm tiêu chí của các xã:

- Đạt 19 tiêu chí có 02 xã: Phước Long Thọ, Lộc An.

- Đạt 18 tiêu chí có 01 xã: Tân Hải.

- Đạt 17 tiêu chí có 01 xã: Phước Hưng.

- Đạt 16 tiêu chí có 02 xã: Xuyên Mộc; Phước Thuận.

- Đạt 14 tiêu chí có 01 xã: Hòa Bình.

- Đạt 13 tiêu chí có 01 xã Tân Hòa.

- Đạt 12 tiêu chí có 05 xã: Bàu Lâm, Hòa Hội, Láng Lớn, Bình Giã, Nghĩa Thành.

- Đạt 11 tiêu chí có 01 xã: Sơn Bình.

- Đạt 10 tiêu chí có 02 xã: Bình Trung, Phước Tỉnh.

- Đạt 7 tiêu chí có 02 xã: Đá Bạc, Bàu Chinh.

- Đạt 6 tiêu chí có 02 xã: Hòa Hưng, Hòa Hiệp.

- Đạt 5 tiêu chí có 04 xã: Bình Châu, Tân Lâm, Phước Tân, Suối Rao;

- Đạt 4 tiêu chí có 01 xã: Bông Trang.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2018, các huyện, thị xã, thành phố chỉ thực hiện đạt thêm 29 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, đạt 40% so với kế hoạch của cả năm 2018 (74 tiêu chí). Trong đó:

- Thị xã Phú Mỹ (05 xã)          :         Đạt 5/7 tiêu chí.   

- Huyện Đất Đỏ (06 xã):                   Đạt thêm 7/7 tiêu chí.

- Huyện Long Điền (05 xã):     Đạt thêm 3/6 tiêu chí.

- Huyện Xuyên Mộc (12 xã):   Đạt thêm 4/34 tiêu chí.

- Huyện Châu Đức (14 xã):     Đạt thêm 10/20 tiêu chí.

Thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh hiện đạt khoảng 41,3 triệu đồng người/năm

 

                                                                                          NTM