Thông Tin Thủy Lợi Thông Tin Thủy Lợi
Thông báo xả lũ hồ Sông Ray từ ngày 07/10/2018 đến ngày 17/10/2018
07:42 | 07/10/2018 Print   E-mail    

Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa nước Sông Ray, tài sản, tính mạng của nhân dân trong vùng hạ lưu công trình; Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tiếp tục xả lũ công trình hồ chứa nước Sông Ray, cụ thể:

Tên

công trình

 

Dung tích

Thiết kế

( 106 m3)

Dung tích hiện tại

( 106 m3)

Độ mở tràn (cm)

Lưu lượng

xả

(m³/s)

Cao trình

(m)

Dung tích

( 106 m3)

Tràn

1

Tràn

2

Tràn

3

Hồ

 Sông Ray

215,36

71.70

193,63

10-40

10-40

10-40

25,61 ÷ 101,70

 2. Khi xả lũ dự kiến có khả năng ảnh hưởng đến các hộ dân sản xuất dọc hai bên bờ Sông Ray từ sau hồ Sông Ray đến cửa Lộc An, cụ thể:

STT

Tên xã, phường

Các huyện

Vùng có khả năng ảnh hưởng

1

Xã Hòa Bình

Huyện Xuyên Mộc

Bờ trái Sông Ray

2

Xã Phước Tân

nt

Bờ trái Sông Ray

3

Xã Phước Thuận

  nt

Bờ trái Sông Ray

4

Xã Hòa Hưng

nt

Hạ lưu tràn xả lũ

5

Tân Lâm

nt

Phía thượng lưu hồ Sông Ray

6

Bàu Lâm

nt

Phía thượng lưu hồ Sông Ray

7

Xã Sơn Bình

Huyện Châu Đức

Bờ phải Sông Ray

8

Xã Suối Rao

  nt

Bờ phải Sông Ray

9

Xã Láng Dài

Huyện Đất Đỏ

Bờ phải Sông Ray (sau đập Sông Ray)

10

Xã Lộc An

nt

Bờ phải Sông Ray (sau đập Sông Ray)

 2. Kính đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc và huyện Đất Đỏ thông báo cho Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các xã Sơn Bình, Suối Rao; Hòa Bình, Phước Tân, Phước Thuận, Hòa Hưng; Láng Dài, Lộc An, Tân Lâm, Bàu Lâm biết thông tin về việc xả lũ của công trình hồ chứa nước Sông Ray, thông báo kịp thời cho người dân sống dọc hai bên bờ Sông Ray từ sau hồ chứa nước Sông Ray đến cửa Lộc An để biết thông tin về việc xả lũ công trình, chủ động trong công tác sản xuất, tuyệt đối không để người dân đánh bắt cá, mò cua, bắt ốc trong vùng hạ lưu công trình đang xả lũ.

3. Đề nghị Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của Đài cho người dân biết thông tin việc xả lũ công trình hồ chứa nước Sông Ray. 

           Thời gian xả lũ từ 08 giờ, ngày 07/10/2018 đến 08 giờ ngày 17/10/2018.

Phòng QLN - Trung tâm QLKTCTTL