Hướng dẫn - Chính Sách Hướng dẫn - Chính Sách
Các chính sách hỗ trợ thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao
03:49 | 28/09/2018 Print   E-mail    

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã từng bước sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận chất lượng, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa có số lượng nông sản phẩm hàng hoá đủ lớn để cung cấp cho thị trường trong nước cũng như xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Do vậy, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, trang trại, HTX sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có thể tiếp cận các thị trường lớn, đem lại giá trị gia tăng của hàng hóa nông sản, Chính phủ đã có Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2018 về việc quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây sẽ là một động lực quan trọng nhằm thúc đẩy việc công nhận cho các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức được công nhận doanh nghiệp NNUDCNC hoặc có đầu tư các dự án NNUDCNC sẽ được nhà nước hỗ trợ với nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích hiện hành của Trung ương cũng như của tỉnh, đặc biệt là Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Thủ tướng CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn cũng như các Nghị định liên quan đến chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.

Trang trại Vifarm – một trong những trang trại nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh BR-VT

Hiện nay, theo Đề án 04-ĐA/TU ngày 28/7/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, tỉnh xác định quy hoạch 5.187,15 ha ở một số vị trí để kêu gọi nhà đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như sau:

1. Trên địa bàn huyện Xuyên Mộc: 3.869,95 ha.

2. Trên địa bàn huyện Châu Đức: 1.031,35 ha.

3. Trên địa bàn huyện Đất Đỏ: 265,8  ha.

4. Trên địa bàn huyện Tân Thành: 20 ha.

Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi về đất đai để thu hút nhà đầu tư:

 - Nhà nước xác lập Quỹ đất công đưa vào sản xuất NNUDCNC, kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lập dự án đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Tiêu chí  xác định các dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được thực hiện theo Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêu chí xác định Chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp.

- Nhà nước thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (theo quy hoạch và chủ trương nhu cầu sử dụng đất), cho thuê đất, giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư sản xuất NNUDCNC sau khi dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

VPS