Phòng Chống Lụt Bão Phòng Chống Lụt Bão
Hiện trạng các trạm khí tượng thủy văn trong hệ thống thủy lợi
02:35 | 27/09/2018 Print   E-mail    

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 54 công trình thủy lợi, đê, kè; bao gồm: 29 hồ chứa, 09 đập dâng, 03 kênh tiêu, 04 đê ngăn mặn, 01 đê ngăn lũ, 04 kè biển, 01 kè sông, 02 trạm bơm, 01 công trình neo đậu tránh trú bão; tổng dung tích trữ của các hồ chứa theo thiết kế là 316,31 triệu m3; trong đó:

Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi quản lý 36 công trình; gồm: 17 hồ chứa nước (tính cả hồ chứa nước Sông Ray: Hiện nay, Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi phối hợp Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 cùng vận hành), trong đó: 04 hồ chứa nước có dung tích trữ trên 10 triệu m3, 11 hồ chứa nước có dung tích trữ từ 1 triệu m3 đến 10 triệu m3 và 02 hồ chứa nước có dung tích trữ dưới 1 triệu m3; 09 đập dâng; 03 kênh tiêu; 03 đê ngăn mặn; 01 đê ngăn lũ và 01 kè biển và 02 trạm bơm.

UBND các huyện và thành phố trực tiếp quản lý 16 công trình, gồm: 10 hồ chứa nước được phân cấp bàn giao theo Quyết định số 3973/QĐ-UBND ngày 24/10/2005 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 03 kè biển, 1 kè sông, 01 đê ngăn mặn và 01 công trình neo đậu tránh trú bão. Ngoài ra các huyện, thành phố còn xây dựng mới các công trình thủy lợi vừa và nhỏ để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của từng địa phương.

Ban Quản lý Rừng Phòng hộ quản lý 01 hồ chứa. Công ty TNHH Tập đoàn Hải Châu Việt Nam quản lý, khai thác và bảo vệ  01 hồ chứa.

Nhiệm vụ các công trình: Tổng diện tích tưới theo thiết kế là 20.412 ha, diện tích tiêu úng là 3.262 ha, diện tích ngăn lũ là 600 ha, diện tích ngăn mặn là 4.900 ha, cấp nước sinh hoạt 645.000m3/ng.đ, bảo vệ dân cư 11.000 dân cư.

Hiện trạng lắp đặt các trạm đo mưa phục vụ công trình thủy lợi do Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi quản lý: Công trình hồ chứa nước Sông Ray được Bộ Nông nghiệp và PTNT đầu tư xây dựng và lắp đặt hệ thống Scada theo dõi lượng mưa, mực nước tại công trình. Các hồ chứa nước Đá Đen, Suối Giàu, Đá Bàng, Tầm Bó, Xuyên Mộc và Suối Các được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư lắp đặt trạm đo mưa tự động. Trong năm 2016, Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi đã lắp đặt các trạm đo mưa tự động tại 06 hồ chứa nước nêu trên và đưa vào sử dụng. Các hồ chứa nước gồm Lồ Ồ, Sông Hỏa, Châu Pha, Kim Long và Gia Hoét I được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư lắp đặt trạm đo mưa tự động. Trong năm 2018, Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi đã lắp đặt các trạm đo mưa tự động tại 05 hồ chứa nước nêu trên và đưa vào sử dụng.

Các trạm đo mưa tự động từ khi được lắp đặt và đưa vào sử dụng đến nay, giúp đơn vị quản lý hồ chứa cập nhật nhanh lượng mưa, lượng nước đến công trình, chủ động trong việc vận hành, điều tiết công trình thủy lợi.

Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường cho lắp đặt trạm quan trắc chất lượng nước tại các hồ chứa nước Sông Ray, Đá Đen, Sông Hỏa. Việc theo dõi chất lượng nước tại các hồ Sông Ray, Đá Đen, Sông Hỏa do sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, cập nhật.

Hầu hết các khu tưới do Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý, nằm trong hệ thống đê bao, việc xâm nhập mặn vào các khu tưới không xảy ra.

Nhân viên quản lý công trình thủy lợi lấy kết quả đo mưa


Lê Minh Đạt – Chi cục Thủy lợi