Thông tin Lâm nghiệp Thông tin Lâm nghiệp
Tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong 9 tháng năm 2018
02:26 | 27/09/2018 Print   E-mail    

Trong 9 tháng năm 2018, các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR- thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các đơn vị Chủ rừng, các lực lượng chức năng có liên quan và chính quyền địa phương tiến hành tổ chức được 363 đợt kiểm tra, truy quét, bảo vệ rừng, với 3.419 lượt người tham gia.

Lực lượng Hạt Kiểm lâm Bình Châu-Phước Bửu phối hợp với BQL Khu BTTN Bình Châu-Phước Bửu tuần tra, phát hiện và bắt giữ 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên lâm phần Khu BTTN Bình Châu-Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.


          Qua công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh, các đơn vị đã phát hiện và lập hồ sơ 88 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, trong đó địa bàn: thành phố Vũng Tàu 03 vụ, thị xã Phú Mỹ 15 vụ; huyện Xuyên Mộc 57 vụ (Hạt Xuyên Mộc 21 vụ; Hạt Bình Châu- Phước Bửu 36 vụ), thành phố Bà Rịa 08 vụ, huyện Châu Đức 03 vụ, huyện Long Điền 01 vụ và huyện Côn Đảo 01 vụ, gồm các hành vi vi phạm chủ yếu sau: Khai thác rừng trái phép 13 vụ; vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng 07 vụ; phá rừng trái pháp luật 12 vụ; vi phạm các quy  định về quản lý, bảo vệ động vật rừng 03 vụ; vận chuyển lâm sản trái pháp luật 22 vụ; mua, bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái với các quy định của Nhà nước 28 vụ; vi phạm  thủ tục hành chính về mua, bán, cất giữ, chế biến , kinh doanh lâm sản 02 vụ; lấn, chiếm đất rừng 01 vụ. Các Hạt Kiểm lâm đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc đề xuất UBND các cấp ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 87 vụ (cảnh cáo 01 vụ, phạt tiền 42 vụ và tịch thu vắng chủ 44 vụ, trong đó có 02 vụ từ năm 2017 chuyển qua xử lý), với số tiền đã ban hành Quyết định xử phạt là 330.400.000 đồng; số tiền đã thi hành quyết định thu nộp ngân sách Nhà nước là 211.751.000; tiền bán đấu gia tang vật, phương tiện tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước là 46.410.000đ.

 

          - So với cùng kỳ năm 2017 tổng số vụ vi phạm trên địa bàn tỉnh đã giảm 06 vụ (88/94 vụ), tỷ lệ giảm 6,38%.

                                                                                                                 Thép