Thông tin Lâm nghiệp Thông tin Lâm nghiệp
Triển khai chăm sóc cây trồng phân tán trên địa bàn tỉnh năm 2018
08:20 | 23/09/2018 Print   E-mail    

          Nhằm đảm bảo số cây trồng theo Kế hoạch thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2018 có tỷ lệ sống từ 90-95% trở lên và sinh trưởng, phát triển tốt sau khi trồng theo tinh thần chi đạo của Tỉnh ủy, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành kế hoạch triển khai chăm sóc cây trồng phân tán trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Trồng rừng tại Lễ phát động "Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" TP Bà Rịa

          Theo đó, các địa phương, đơn vị sau khi trồng phải có biện pháp chăm sóc bảo vệ, tạo điều kiện tốt nhất cho cây sinh trưởng như sau: Thực hiện tưới nước trong 06 tháng mùa khô với tần suất 02 lần/tuần, khi tưới phải đủ lượng nước, không làm xói đất trong bồn cây và làm cây bị nghiêng đổ; Làm cỏ, vun gốc thực hiện 01 lần/quý, diện tích thực hiện 01 m2/cây, khi làm cỏ, vun gốc không làm gãy cây, ảnh hưởng đến bộ rễ của cây, làm bồn quanh gốc cây phải giữ được nước tưới hoặc nước mưa để giữ ẩm cho cây phát triển.

          Ngoài ra, kế hoạch cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, in ấn các ấn phẩm về bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt động lồng ghép sinh hoạt trong cộng đồng, tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông, truyền hình; Lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tổ dân phố, sinh hoạt Đoàn thanh niên, các đoàn thể ở địa phương, nhà trường để tuyên truyền về vai trò, lợi ích cây xanh và những thông tin về công tác xã hội hóa phát triển cây xanh.

          Năm 2018, toàn tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu trồng 54.975 cây phân tán: Thành phố Vũng Tàu (5.000 cây), Thành phố Bà Rịa (6.635 cây), Huyện Long Điền (3.050 cây), Huyện Đất Đỏ (5.860 cây), Huyện Châu Đức (1.750 cây), Thị xã Phú Mỹ (10.975 cây), Huyện Xuyên Mộc (600 cây), Huyện Côn Đảo (2.935 cây), Trung tâm Nước sạch và VSMTNT (1.100 cây), Tỉnh đoàn (5.070 cây), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (12.000 cây).

                                                                             VTH