Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Kết quả rà soát các mô hình tổ chức sản xuất của các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh B
04:32 | 18/09/2018 Print   E-mail    

Sau 07 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các sở ngành, địa phương, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân trong toàn tỉnh, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, bộ mặt nông thôn ngày một khang trang, hiện đại, đời sống vật chất tinh thần dần được nâng cao. Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 20/45 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 03 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Thu nhập bình quân đạt khoảng 39,9 triệu đồng/người/năm, tăng khoảng 25,68 triệu đồng so với trước khi xây dựng nông thôn mới (năm 2010). Tổng số tiêu chí đạt được của 45 xã là 633 tiêu chí, trung bình đạt 14 tiêu chí/xã.

Để nâng cao thu nhập bền vững cho người dân tại các xã vùng nông thôn của tỉnh, từ năm 2011 đến nay người dân tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong đó tập trung vào các cây trồng, vật nuôi có giá trị năng suất cao như cây Tiêu, nhãn xuồng cơm vàng, thanh long ruột đỏ, quýt đường, bưởi da xanh, mãng cầu ta, các loài vật nuôi - thủy, hải sản đặc sản có giá trị kinh tế cao…; Lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ từ các dự án nông nghiệp hàng năm của tỉnh, huyện; Chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về vật nuôi và cây trồng, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; Xây dựng, quảng bá thương hiệu cho các nông sản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn;…

Với việc thực hiện các giải pháp trên, phát triển sản xuất nông nghiệp tại các xã xây dựng nông thôn mới đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bền vững được triển khai đầu tư, cụ thể:

+ Dự án “Phát triển hồ tiêu bền vững tại Việt Nam - Harris Freeman” tại huyện Châu Đức giai đoạn III của Công ty Harris Freeman, với sự tham gia của  442 nông hộ, với diện tích là 500 ha sản xuất theo tiêu chuẩn SAN.

+ Dự án “Phát triển hồ tiêu bền vững tại huyện Xuyên Mộc” giai đoạn II của Công ty TNHH Gia vị xuất nhập khẩu VinaHarris. Với sự tham gia của 461 nông hộ, với diện tích 450,85 ha, sản xuất theo tiêu chuẩn SAN, diện tích đã được chứng nhận là 165 ha của 170 hộ.

+ Công ty Olam: Bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2013 với diện tích là 100 ha tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức. Trong niên vụ hồ tiêu 2015-2016, Công ty Olam tiếp tục phát triển nâng diện tích lên 161 ha, với 166 hộ tham gia. Tất cả diện tích của dự án đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn SAN.

+ Công ty Gia vị hồ tiêu Việt Nam: Với diện tích liên kết tiêu thụ là 227 ha tại 2 xã Bàu Chinh và Quảng Thành huyện Châu Đức với 245 hộ tham gia đã chứng nhận đạt tiêu chuẩn SAN.

Các nông hộ khi tham gia dự án ngoài việc được hỗ trợ về tư vấn kỹ thuật sản xuất hồ tiêu còn được các công ty cam kết thu mua sản phẩm.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng cộng 269 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, giải quyết việc làm cho 5.387 lao động nông thôn trong đó có 42 doanh nghiệp xin đầu tư dự án với tổng diện tích đất các nhà đầu tư đề nghị là 3.500 ha.

Phát triển sản xuất nông nghiệp tại các xã xây dựng nông thôn mới đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bền vững

Kế hoch giai đon 2018 -2020:

Để đến năm 2020, người dân tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới có mức thu nhập bình quân đầu người đạt 59 triệu đồng/người/năm. Trong giai đoạn 2018 - 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với các Sở, ngành và các địa phương tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới như:

- Tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân phát triển sản xuất tăng thu nhập cho người dân nông thôn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua:  Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 và Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018.

- Tiếp tục thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, trong đó chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp thu hút nhiều lao động gắn với Đề án số 04/ĐA-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Phát triển ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; triển khai Nghị quyết số 07/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế trang trại.

- Xây dựng nhiều mô hình mới, nhân rộng các mô hình sản xuất đang hoạt động có hiệu quả áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, các mô hình sản xuất các sản phẩm sạch, an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập ổn định cho người nông dân; Hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn, khuyến khích liên kết 4 nhà, liên doanh theo phương châm “doanh nghiệp hóa, liên kết hóa, xã hội hóa”.

- Xây dựng và triển khai Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP - Bà Rịa - Vũng Tàu) nhằm thực hiện việc phát triển hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế ở khu vực nông thôn góp phần tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. Thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục vận động thành lập các Hợp tác xã nông nghiệp có liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đễ hỗ trợ các hộ sản xuất nông sản trên địa bàn tỉnh.

NTM