Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
sử dụng mẫu biểu trưng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
04:22 | 18/09/2018 Print   E-mail    

Ngày 14/8/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 6214/BNN-VPĐP về việc sử dụng mẫu biểu trưng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, trong đó Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị Ban chỉ đạo chương trình MTQG Nông thôn mới tại các địa phương phổ biến, quán triệt và áp dụng mẫu biểu trưng trong mọi hoạt động về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Thực hiện chỉ đạo trên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sở Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo Chi cục Phát triển nông thôn -  Văn phòng điều phối Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt và áp dụng mẫu biểu trưng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 đến các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Biểu trưng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

NTM