Các Đơn Vị Trực Thuộc Các Đơn Vị Trực Thuộc
Huấn luyện an toàn hóa chất năm 2018 tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
04:03 | 18/09/2018 Print   E-mail    

Căn cứ Điều 31, 32, 33 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2018 và kế hoạch tổ chức lớp học “Huấn luyện an toàn hóa chất năm 2018” đã được Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn phê duyệt tại quyết định số 461/QĐ_TTN ngày 04/9/2018.

Ngày 12/9/2018, Phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp với phòng kỹ thuật tổ chức lớp huấn luyện an toàn hóa chất năm 2018 đối với nhóm 3 đối tượng là công nhân vận hành dây chuyền sản xuất nước và lái xe vận chuyển hóa chất.

Tham dự khai mạc lớp học có: Phó Giám đốc Lê Văn Hà; Trưởng phòng Kỹ Thuật; trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; Giảng viên lớp học là ông Phạm Văn Khánh – Kỹ sư hóa, phó trưởng phòng Kỹ thuật và toàn thể học viên tham gia lớp học.

Học viên thực tập khi xử lý sự cố bình Clo rò rỉ

  Với mục tiêu bảo vệ an toàn cho viên chức, người lao động tránh khỏi ảnh hưởng của những yếu tố nguy hiểm có hại, tạo điều kiện làm việc thuận lợi nhằm đảm bảo sức khoẻ, nâng cao năng suất lao động trong quá trình làm việc.

Lớp huấn luyện sẽ trang bị cho các học viên kiến thức về các hóa chất trong hoạt động sản xuất: Tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất; Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong bảo quản, sử dụng các loại hóa chất; Quy trình bảo quản, sử dụng hóa chất phù hợp với vị trí làm việc; quy định về an toàn hóa chất và các quy trình ứng phó sự cố hóa chất: Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất…

Sau khóa học, viên chức, người lao động đã nắm bắt và thao tác thuần thục quy trình bảo quản, sử dụng hóa chất, sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố và quy trình ứng phó sự cố hóa chất, từ đó nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm về bảo quản, sử dụng hóa chất phù hợp, giảm thiểu tai nạn lao động xảy ra trong quá trình vận hành sản xuất nước, nâng cao năng suất lao động.

Lê Thị Sang – Trung tâm Nước sạch& VSMT nông thôn